به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    سه شنبه 10 آذر 1394

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

آمار سایت

مقاله های آماده گروه جانور شناسی

تعداد بازدید از این گروه : 1662

ردیف   نام مقاله آماده انتشار/ ترجمه بازدید خرید
1 آناليز زيستي، جمعيتي و زيستگاهي كرگدن سوماترا   364
2 آی آی مقاله های آماده انتشار 229
3 بابون مقاله های آماده انتشار 265
4 بز کوهی مقاله های آماده انتشار 273
5 پنگوئن آفریقایی مقاله های آماده انتشار 375
6 پنگوئن ادلی مقاله های آماده انتشار 379
7 تمساح   268
8 جغد انبار مقاله های آماده انتشار 283
9 خرس سیاه آسیایی مقاله های آماده انتشار 220
10 خرگوش قطبی مقاله های آماده انتشار 291
11 روباه قطبی - سگ روباه مقاله های آماده انتشار 254
12 زنبور سرخ بزرگ آسیایی مقاله های آماده انتشار 334
13 سگ / تازی آمریکایی مخصوص شکار روباه مقاله های آماده انتشار 307
14 سگ آبی پشمالوی آمریکایی مقاله های آماده انتشار 273
15 سگ آفنپینشر مقاله های آماده انتشار 325
16 سگ آکیتا مقاله های آماده انتشار 361
17 سگ آنو مقاله های آماده انتشار 232
18 سگ اسکیموی آمریکایی مقاله های آماده انتشار 274
19 سگ بولداگ آمریکایی مقاله های آماده انتشار 448
20 سگ پاکوتاه آمریکایی مقاله های آماده انتشار 253
21 سگ تازی (شکاری) افغان مقاله های آماده انتشار 391
22 سگ تریبر پیتبال آمریکایی مقاله های آماده انتشار 249
23 سگ تریر استرالیایی مقاله های آماده انتشار 302
24 سگ ترییر خرمایی مقاله های آماده انتشار 227
25 سگ ترییر ستفورشایر آمریکایی مقاله های آماده انتشار 229
26 سگ داچسبراک آلپ مقاله های آماده انتشار 226
27 سگ سورتمه آلاسکا مقاله های آماده انتشار 271
28 سگ شپرد / چوپان استرالیایی مقاله های آماده انتشار 327
29 سگ کونهاند آمریکایی مقاله های آماده انتشار 256
30 سگ گاو / سگ رمه استرالیایی مقاله های آماده انتشار 255
31 سگ گله (کلپی) استرالیایی مقاله های آماده انتشار 326
32 سگ گله آکباش مقاله های آماده انتشار 271
33 سگ گله آناتولی مقاله های آماده انتشار 305
34 سگ گله اپنزلر مقاله های آماده انتشار 239
35 سگ وحشی آفریقایی مقاله های آماده انتشار 265
36 شتر دوگوهانه / شتر باختری مقاله های آماده انتشار 233
37 فیل آسیایی مقاله های آماده انتشار 232
38 فیل آفریقایی مقاله های آماده انتشار 588
39 فیل جنگلی آفریقایی مقاله های آماده انتشار 400
40 قورباغه پنجه دار آفریقایی مقاله های آماده انتشار 337
41 گربه بالیایی مقاله های آماده انتشار 254
42 گربه پشم کوتاه استرالیایی مقاله های آماده انتشار 254
43 گربه حبشی   418
44 گربه زباد / لواک آسیایی مقاله های آماده انتشار 276
45 گربه زباد آفریقایی مقاله های آماده انتشار 363
46 گربه زباد راه راه مقاله های آماده انتشار 242
47 گرگ قطبی مقاله های آماده انتشار 261
48 گورکن مقاله های آماده انتشار 246
49 گورکن آرمادیلو مقاله های آماده انتشار 230
50 لاک پشت بزرگ آلدابرا مقاله های آماده انتشار 260
51 لانه‌ گزيني و توليد مثل توسط هوبارابوستارد - هوبره   348
52 ماهی آنجلفیش مقاله های آماده انتشار 237
53 ماهی اکسولوتل مقاله های آماده انتشار 408
54 ماهی بارب مقاله های آماده انتشار 240
55 مرغ درازپا مقاله های آماده انتشار 264
56 مرغابی آلباتراس مقاله های آماده انتشار 274
57 مشک زباد / گربه زباد آفریقایی مقاله های آماده انتشار 369
58 مورچه مقاله های آماده انتشار 209
59 مورچه خوار مقاله های آماده انتشار 223
60 مورچه ها   891
61 موش باندیکوت مقاله های آماده انتشار 198
62 وزغ درختی آفریقایی مقاله های آماده انتشار 354
63 يافته‌ هاي بدست آمده از لاشه‌ هاي هوبره‌ هاي بزرگ وحشي (اوتيس تاردا) در اسپانيا: يك ديدگاه باليني   352

تبلیغات

 • شبکه اجتماعی دانشجویان
  تعداد بازدید : 1751
 • فروشگاه کتاب زبان ایران
  تعداد بازدید : 1601
 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 1285
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 1076
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 398
 • تبلیغ در سایت ایران ترجمه
  تعداد بازدید : 276

تبلیغات کاربران