ایران ترجمه - احراز هویت انباره متصل به شبکه
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    چهارشنبه 02 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 36
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 531


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 09 - 02

مدیر گروه / مترجم : محمد گلشن مقدم
کدترجمه: COM-4-112
گروه: كامپيوتر->شبكه
نام فارسی: احراز هویت انباره متصل به شبکه
نام انگلیسی: Authenticating Network Attached Storage
تعداد صفحات فارسی: 40 تعداد صفحات انگلیسی: 9
قیمت:240,000 ريال سال: 2003 انتشارات: علمی - دانشگاهی
مرجع فارسی: دپارتمان علوم کامپیوتر مرکز تحقیقات آلمادن IBM
مرجع انگلیسی: Department of Computer Science IBM Almaden Research Center
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور: ایالات متحده
کلمات کلیدی: احراز هویت, انباره, شبکه, Authenticating,Network, Storage:

شرح مقاله:

 

«مختصر شده همین مقاله فقط با پنج هزار تومان - کلیک کنید»


احراز هویت انباره متصل به شبکه

 

فهرست مطالب

چکیده 

1. مقدمه

2. سیستم های فایل توزیعی 

2-1. ویژگی بدون سرور 

2-2. امنیت انباره متصل به شبکه

3. SCARED

4. توزیع کلید بدون تبادل کلید

5. انواع کلید

5-1. ایجاد کلیدهای قابلیت

5-2. تولید کلیدهای هویت

6. پروتکل امنیت SCARED

6-1. تضمین تازگی

6-1-1. تصدیق تازگی با استفاده از شمارنده ها

6-1-2. تصدیق تازگی با استفاده از تایمرها

6-2. پروتکل درخواست

6-3. پروتکل درخواست

6-4. ابطال

6-4-1. انقضای کلید

6-4-2. ابطال کلید قابلیت

6-4-3. ابطال کلید هویت

7. رمزنگاری و ویژگی های مرتبط

8. نتیجه گیری

 

 

چکیده

در این مقاله ما نسبت به ارائه یک معماری برای احراز هویت دیسک های ذخیره کننده اطلاعات یا انباره های داده اقدام می نماییم که قابلیت کاربرد آن ها جهت پیاده سازی سیستم های فایل توزیعی بدون سرورهای فایل و بدون فرآیند رمزنگاری وجود خواهد داشت. سیستم های فایل شبکه خود از مشکل عملکرد ضعیف به واسطه زمان دسترسی فایل و سربار پروتکل در سرور فایل در رنج می باشند. به منظور تعدیل این هزینه ها، این مبحث پیشنهاد شده است که دیسک ها یا انباره های اطلاعاتی را می بایست به طور مستقیم به شبکه متصل نموده و از این طریق دسترسی مستقیم به شبکه را برای کلاینت های شبکه، با استفاده از قابلیت انباره از راه دور، فراهم ساخت. از آن جایی که سرور فایل اقدام به احراز هویت کلاینت های شبکه در سیستم های فایل کلاسیک یا متعارف می نماید، انباره متصل به شبکه همچنین می بایست قابلیت احراز هویت کلاینت های شبکه، با دسترسی مستقیم به آن ها، را داشته باشد. فرآیند احراز هویت که به وسیله انباره متصل به شبکه استفاده شده است اجازه تبادل کلید و پروسه رمزنگاری را می دهد.

 

1. مقدمه

نیاز جهت دسترسی به هر چیز از هر کجا سبب افزایش نقش سرورهای فایل توزیعی در زمینه فرآیند محاسباتی / رایانشی شده است. سیستم های فایل توزیعی نسبت به فراهم آوری ویژگی معنا شناسی سیستم فایل محلی، به منظور دسترسی به انباره از راه دور، اقدام می نمایند. چنین موردی موجب می شود تا کلاینت های شبکه قابلیت تعامل با انباره از راه دور و به کارگیری آن در فایل سیستم محلی را داشته باشند. پروسه معناشناسی فایل به خوبی به وسیله کاربران و برنامه های کاربردی درک شده است و از این طریق سرورهای فایل توزیعی به عنوان یک ابزار مناسب جهت کاربرد در ارتباط با توسعه برنامه های کاربردی توزیعی به شمار می آیند.

با توجه به نقشی که به وسیله سیستم های فایل توزیعی گسترش یافته ایفا می شود، برخی از کمبودها در ارتباط با طراحی کاملا مشهود می گردند. کلاینت های سریع تر، اتصالات پهنای باند بالاتر، و ظرفیت های بزرگ تر درایوها سبب افزایش تقاضا در ارتباط با سرورهای فایل گردیده اند. با این وجود، به نظر می رسد که عملکرد سرور فایل شبکه محدود به ظرفیت ورودی خروجی (I/O) ابزارهای انباره سیستمی می باشد و در حقیقت سرورهای فایل غالبا وابسته به پردازنده / CPU هستند. Riedel و Gibson مشخص ساختند که حتی با به کارگیری اندک پردازنده، بارهای هجومی، با توجه به شدت آنها، سبب استفاده بیش از حد از سرور می شوند ]10[.

...

 

قبل از ارائه این پروتکل، ما نسبت به بررسی اجزای سیستم های فایل توزیعی در بخش 2 همراه با برخی از مزیت های مرتبط در سیستم های فایل توزیعی اقدام می نماییم. معماری احراز هویت ما در بخش 3 ارائه می شود. پروتکل احراز هویت در بخش 6 عرضه می شود. متعاقبا نتیجه گیری مربوطه با در نظرگیری خلاصه تحقیق جاری در بخش 8 عرضه خواهد شد.

...

 

احراز هویت انباره متصل به شبکه

 

فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. سیستم های فایل توزیعی

2-1. ویژگی بدون سرور

2-2. امنیت انباره متصل به شبکه

3. SCARED

4. توزیع کلید بدون تبادل کلید

5. انواع کلید

5-1. ایجاد کلیدهای قابلیت

5-2. تولید کلیدهای هویت

6. پروتکل امنیت SCARED

6-1. تضمین تازگی

6-1-1. تصدیق تازگی با استفاده از شمارنده ها

6-1-2. تصدیق تازگی با استفاده از تایمرها

6-2. پروتکل درخواست

6-3. پروتکل درخواست

6-4. ابطال

6-4-1. انقضای کلید

6-4-2. ابطال کلید قابلیت

6-4-3. ابطال کلید هویت

7. رمزنگاری و ویژگی های مرتبط

8. نتیجه گیری

 

 

چکیده

در این مقاله ما نسبت به ارائه یک معماری برای احراز هویت دیسک های ذخیره کننده اطلاعات یا انباره های داده اقدام می نماییم که قابلیت کاربرد آن ها جهت پیاده سازی سیستم های فایل توزیعی بدون سرورهای فایل و بدون فرآیند رمزنگاری وجود خواهد داشت. سیستم های فایل شبکه خود از مشکل عملکرد ضعیف به واسطه زمان دسترسی فایل و سربار پروتکل در سرور فایل در رنج می باشند. به منظور تعدیل این هزینه ها، این مبحث پیشنهاد شده است که دیسک ها یا انباره های اطلاعاتی را می بایست به طور مستقیم به شبکه متصل نموده و از این طریق دسترسی مستقیم به شبکه را برای کلاینت های شبکه، با استفاده از قابلیت انباره از راه دور، فراهم ساخت. از آن جایی که سرور فایل اقدام به احراز هویت کلاینت های شبکه در سیستم های فایل کلاسیک یا متعارف می نماید، انباره متصل به شبکه همچنین می بایست قابلیت احراز هویت کلاینت های شبکه، با دسترسی مستقیم به آن ها، را داشته باشد. فرآیند احراز هویت که به وسیله انباره متصل به شبکه استفاده شده است اجازه تبادل کلید و پروسه رمزنگاری را می دهد.

 

1. مقدمه

نیاز جهت دسترسی به هر چیز از هر کجا سبب افزایش نقش سرورهای فایل توزیعی در زمینه فرآیند محاسباتی / رایانشی شده است. سیستم های فایل توزیعی نسبت به فراهم آوری ویژگی معنا شناسی سیستم فایل محلی، به منظور دسترسی به انباره از راه دور، اقدام می نمایند. چنین موردی موجب می شود تا کلاینت های شبکه قابلیت تعامل با انباره از راه دور و به کارگیری آن در فایل سیستم محلی را داشته باشند. پروسه معناشناسی فایل به خوبی به وسیله کاربران و برنامه های کاربردی درک شده است و از این طریق سرورهای فایل توزیعی به عنوان یک ابزار مناسب جهت کاربرد در ارتباط با توسعه برنامه های کاربردی توزیعی به شمار می آیند.

با توجه به نقشی که به وسیله سیستم های فایل توزیعی گسترش یافته ایفا می شود، برخی از کمبودها در ارتباط با طراحی کاملا مشهود می گردند. کلاینت های سریع تر، اتصالات پهنای باند بالاتر، و ظرفیت های بزرگ تر درایوها سبب افزایش تقاضا در ارتباط با سرورهای فایل گردیده اند. با این وجود، به نظر می رسد که عملکرد سرور فایل شبکه محدود به ظرفیت ورودی خروجی (I/O) ابزارهای انباره سیستمی می باشد و در حقیقت سرورهای فایل غالبا وابسته به پردازنده / CPU هستند. Riedel و Gibson مشخص ساختند که حتی با به کارگیری اندک پردازنده، بارهای هجومی، با توجه به شدت آنها، سبب استفاده بیش از حد از سرور می شوند ]10[.

...

 

قبل از ارائه این پروتکل، ما نسبت به بررسی اجزای سیستم های فایل توزیعی در بخش 2 همراه با برخی از مزیت های مرتبط در سیستم های فایل توزیعی اقدام می نماییم. معماری احراز هویت ما در بخش 3 ارائه می شود. پروتکل احراز هویت در بخش 6 عرضه می شود. متعاقبا نتیجه گیری مربوطه با در نظرگیری خلاصه تحقیق جاری در بخش 8 عرضه خواهد شد.

...

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5599
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4852
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5192
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3465

تبلیغات کاربران