ایران ترجمه - داروهای ضد آنژين
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    چهارشنبه 11 شهريور 1394

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 979


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم : دکتر مجید گلشن مقدم
کدترجمه: MED-2-7
گروه: پزشكي و داروسازي->داروسازي
نام فارسی: داروهای ضد آنژين
نام انگلیسی: Antianginal Drugs
تعداد صفحات فارسی: 29 تعداد صفحات انگلیسی: 9
قیمت:280,000 ريال سال: انتشارات: الزوير
مرجع فارسی: فارموکولوژی
مرجع انگلیسی: Pharmacology - by George M. Brenner and Craig W. Stevens
دسته بندی: فصلي از كتاب يا مقاله توضیحات: فصل 11
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: داروهای ضد آنژين Antianginal Drugs:

شرح مقاله:

آدرس سایت مرجع:

https://www.inkling.com/read/pharmacology-brenner-stevens-4th/chapter-11/antianginal-drugs

داروهاي ضدآنژين

 

فهرست مطالب

بازنگري

بيماريهاي اسكميك قلبي

مكانيزم‌ها و اثرات داروهاي ضدآنژين صدري

گشادكننده‌ها

نيتريتهاي ارگانيك و نيتراتها

آميل نيتريت

نيتروگليسيرين، دي نيترات ايزوسوربيد، و مونو نيترات ايزوسوربيد  

شيمي ‌و فرايند جذب و دفع دارويي

مكانيزم‌ها و اثرات دارويي

مقاومت

عوارض جانبي و تداخلات

سدكننده ‌هاي كانال كلسيم

خواص دارويي 

شيمي ‌و فرآيند جذب و دفع دارويي

مكانيزم و اثرات دارويي

عوارض جانبي

آملوديپين، نيكارديپين، و نايف‌ديپين

بپريديل

ديلتيازم و وراپاميل

داروهاي ضدگيرندة آدرنرژيك بتا

درمان آنژين صدري

خلاصة نكات مهم 

 

بازنگري

بيماريهاي اسكميك قلبي

    بيماري اسكميك قلبي دو شكل ابتدايي دارد، آنژين صدري و سكتة قلبي(شكل 1).  آنژين صدري معمولاً حالت مزمني بوده و با ناراحتي سينه به شكل حمله‌اي كه در پي اسكمي‌موقتي عروق كرونر روي مي‌دهد مشخص مي‌گردد. در مقابل، سكتة قلبي نتيجة انسداد كامل و حاد يك شريان كرونر قلب مي‌باشد كه شايعاً بوسيله لخته‌اي در عروق كرونر پديد مي‌آيد.

علايم آنژين صدري، كه اغلب به عنوان يك وزنة سنگين و يا فشار بر روي سينه توصيف مي‌گردد، هنگامي‌روي مي‌دهد كه اكسيژن رساني به عضلة قلب در حد كافي براي تامين انرژي موردنياز بوسيلة بافت نمي‌باشد. عدم تعادل بين اكسيژن رساني و نياز به اكسيژن ممكن است از حالتهاي زير ناشي شود: يك اختلال حاد در جريان خون عروق كرونر كه ناشي از انقباض عروق كرونر يا تجمع پلاكتها مي‌باشد؛ افزايش نياز به اكسيژن ناشي از ورزش بدني در هنگامي‌كه اكسيژن رساني محدود مي‌باشد، و يا تركيبي از مكانيزم‌هاي پاتوفيزيولوژيك مانند انقباض عروق و تجمع پلاكتها همراه با آترواسكلروز عروق كرونر.

مكانيزم‌ها و اثرات داروهاي ضدآنژين صدري

درمان دارويي آنژين صدري در پي برگرداندن تعادل بين اكسيژن رساني و نياز به اكسيژن، از طريق افزايش اكسيژن‌رساني و يا كاهش نياز به اكسيژن مي‌باشد. فاكتورهايي كه بر روي اكسيژن رساني و نياز به اكسيژن تاثير دارند در شكل 2 توضيح داده شده‌اند.

گشادكننده‌ها

دو گروه از گشادكننده‌هاي عروقي براي درمان آنژين صدري استفاده مي‌شوند. گروه اول شامل نيتريتهاي ارگانيك و نيتراتها مي‌باشد، در حاليكه گروه دوم شامل سدكننده‌هاي كانال كلسيم مي‌باشد.

 

نيتريتهاي ارگانيك و نيتراتها

      نيتريتهاي ارگانيك و نيتراتها به ترتيب استرهاي پوليول اسيد نيتروز و اسيد نيتريك، مي‌باشند. (شكل A3). آميل نيتريت تنها تركيب نيتريتي است كه در درمان آنژين صدري بكار گرفته شده و از طريق استنشاق مصرف مي‌شود. نيتروگليسيرين، ايزوسوربيد دي‌نيترات، و ايزوسوربيد مونونيترات تركيبات نيتراتي هستند كه داراي حلاليت كافي در آب و چربيها بوده و قادر به حل شدن سريع و جذب به دنبال مصرف خوراكي، زيرزباني، يا مصرف از طريق پوست مي‌باشند. شروع و طول اثر اين داروها به خواص فيزيكي آنها، طريق استعمال آنها، و سرعت تبديل حياتي آنها بستگي دارد. آميل نيتريت سريعترين شروع را داشته و كوتاهترين زمان اثر را دارد، در حاليكه تركيبات ايزوسوربيد شروع كندتري داشته و اثر طولاني‌تري دارند. نيتروگليسيرين شروع و زمان اثر متوسط دارد. همه اين تركيبات عمدتاً توسط كبد متابوليز مي‌شوند.


ادامه مطلب

مقالات مرتبط

تبلیغات