ایران ترجمه - داروهاي ضد آريتمي
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    سه شنبه 10 شهريور 1394

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 1360


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم : دکتر مجید گلشن مقدم
کدترجمه: MED-2-4
گروه: پزشكي و داروسازي->داروسازي
نام فارسی: داروهاي ضد آريتمي
نام انگلیسی: Antiarrhythmic Drugs
تعداد صفحات فارسی: 42 تعداد صفحات انگلیسی: 15
قیمت:280,000 ريال سال: انتشارات: الزوير
مرجع فارسی: فارموکولوژی
مرجع انگلیسی: Pharmacology - by George M. Brenner and Craig W. Stevens
دسته بندی: فصلي از كتاب يا مقاله توضیحات: فصل 14
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: دارو, ضد آريتمي Antiarrhythmic Drugs:

شرح مقاله:

آدرس سایت مرجع:

https://www.inkling.com/read/pharmacology-brenner-stevens-4th/chapter-14/antiarrhythmic-drugs

داروهاي ضد آريتمي

 

فهرست مطالب

بازنگري

پتانسيل عمل قلبي و يافته‌هاي الكتروكارديوگرافيك

پاتوفيزيولوژي آريتمي‌ها

تشكيل جريان غيرطبيعي

افزايش خودبخودي

آفتردپلاريزاسيون

انتقال غيرطبيعي جريان

ورود مجدد در بافت بطني

ورود مجدد به گره دهليزي بطني

آريتمي‌هاي ايجاد شده بوسيله داروها

مكانيزم و طبقه‌بندي داروهاي ضدآريتمي

سدكننده‌‌‌هاي كانال سديم

داروهاي طبقه IA

خواص دارويي

كوئينيدين

شيمي و فارماكوكنيتيك

عوارض جانبي

موارد مصرف

پروكايناميد

شيمي و فارماكوكينتيك

عوارض جانبي

موارد مصرف

ديزوپيراميد

 داروهاي طبقه IB

خواص دارويي

شيمي و فارماكوكينتيك

مكانيزم‌ها و اثرات

ليدوكايين

مكزي‌لتين و توكاينيد

داروهاي طبقه IC

فليكاينيد

پروپافنون

ساير داروهاي طبقه يك

ساير داروهاي ضدآريتمي

داروهاي طبقه دو (II)

خواص دارويي

اسمولول

 متاپرولول و پروپرانولول

داروهاي طبقه سه (III)

آميودارون

شيمي و فارماكوكينتيك

اثرات جانبي و تداخل دارويي

موارد مصرف

ايبوتيلايد

سوتالول

برتيليوم

داروهاي طبقه چهار (IV)

داروهاي متفرقه

 آدنوزين

ديژوكسين

سولفات منيزيم

درمان آريتمي‌هاي فوق بطني

فيبريلاسيون و فلاتر دهليزي

تاكي‌كاردي فوق بطني

درمان آريتمي‌هاي بطني

افزايش ضربان قلب بطني

تورسد دپوينت

فيبريلاسيون بطني

خلاصه نكات مهم 

 

بازنگري

    در يك فرد بالغ با قلب سالم، هر ضربه قلب در گره سينوسي دهليزي ايجاد شده، ريتم ضربان قلب منظم بوده، و ضربان قلب حدود 70 ضربه در دقيقه در حال استراحت مي‌باشد. اگر منشأ، ريتم، يا تعداد ضربان قلب غيرطبيعي باشد اين حالت آريتمي گفته مي‌شود(ديس‌ريتمي). آريتمي‌ها به شكل اوليه در نتيجه اختلال در ايجاد تپش قلب يا انتقال جريان ايجاد شده و آنها ممكن است از هر قسمتي از قلب منشأ بگيرند.  آنهايي كه از دهليز يا گره دهليزي بطني منشأ مي‌گيرند آريتمي‌هاي فوق بطني ناميده شده در حاليكه آنهايي كه از بطن منشأ مي‌گيرند آريتمي‌هاي بطني ناميده مي‌شوند. آريتمي‌هايي با ضربان قلب بسيار سريع تاكي‌آريتمي ناميده شده، و نهايي كه با ضربان قلب بسيار كند هستند برادي‌‌آريتمي ناميده مي‌شوند.

      بعضي از آريتمي‌ها خوش‌خيم بوده و ضرورتاً احتياج به درمان ندارند، اما ساير آنها به درمان احتياج دارند زيرا بازده قلبي و فشار خون را به ميزان زيادي كاهش داده و يا ممكن است زمينه ساز اختلال ريتم جدي‌تر و حتي كشنده باشند. روشهاي دارويي و الكتروفيزيولوژيك در پايان دادن و جلوگيري از آريتمي‌ بكار مي‌رود. اين فصل پاتوفيزيولوژي آريتمي‌ها و مكانيزمي را كه بوسيله آن داروهاي ضدآريتمي‌ عمل‌ مي‌كنند مورد بحث قرار مي‌دهد.

 

پتانسيل عمل قلبي و يافته‌هاي الكتروكارديوگرافيك

      شكل(1) ارتباط بين جريانات يوني، پتانسيل عمل قلبي در فاز 0  تا 4، و يافته‌هاي الكتروكارديوگرام سطحي را نشان مي‌دهد( ECG يا نوار قلبي).

پاتوفيزيولوژي آريتمي‌ها

       آريتمي‌ها ممكن است بوسيله موارد زير بوجود آيند:

اسكمي عروق كرونر و كمبود اكسيژن بافتي؛ اختلالات املاح‌؛ تحريك بيش از اندازه سيستم اعصاب سمپاتيك؛ بيهوشي عمومي؛ و ساير بيماريها يا داروهايي كه پتانسيل غشاي قلبي را مختل نموده و منجربه تشكيل جريان غيرطبيعي يا انتقال جريان غيرطبيعي شوند.

 

تشكيل جريان غيرطبيعي

        تشكيل جريان غيرطبيعي ممكن است باعث ايجاد اكستراسيستول شده و منجربه افزايش ضربان قلب مي‌گردد. دو مكانيزمي كه به طور اوليه مسئول ايجاد جريان غيرطبيعي است شامل افزايش خودبخودي و وقوع آفتردپلاريزاسيون مي‌باشد. اينها در كادر (1) نشان داده شده‌اند.

انتقال غيرطبيعي جريان

      انتقال غيرطبيعي جريان اساس پيدايش آريتمي بوسيله فرآيند ورود مجدد، پديده‌اي مي‌باشد كه شامل تحريك مجدد منطقه خاصي از بافت قلبي بوسيله همان جريان مي‌شود. ورود مجدد به نظر مي‌رسد كه شايعترين مكانيزم مسئول توليد آريتمي‌ها است. اين معمولاً ناشي از وجود انسداد عبور جريان يك طرفه در مسير دو شاخه‌اي جريان مي‌باشد (كادر1). 

مكانيزم و طبقه‌بندي داروهاي ضدآريتمي

      داروهاي ضدآريتمي به طور اوليه از طريق سركوب يا ممانعت از ايجاد جريان غيرطبيعي يا انتقال جريان غيرطبيعي عمل مي‌كنند. داروهايي كه كانالهاي سديم يا كلسيم را سد مي ‌كنند مي‌توانند باعث كاهش خودبخودي جريان غيرطبيعي شده و انتقال جريان قلبي را آهسته نمايند. داروهايي كه كانالهاي پتاسيم را مسدود مي‌كنند مي‌توانند رپلاريزاسيون و زمان پتانسيل عمل را طولاني كرده و بنابراين باعث افزايش دوره مقاومت بافت قلبي شوند.


ادامه مطلب

مقالات مرتبط

تبلیغات