ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات - بخش 4
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 29 مرداد 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 82
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 1730


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-127   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات - بخش 4
نام انگلیسی: Computer and IT Terms - part 4
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های کامپیوتر و تکنولوژی

اطلاعات – بخش 4

 

www.irantarjomeh.com

 

Computer terms

 

IT & Computer – Part 4 

 

ضمانت کارایی مطلق

absolute performance guarantee

داده‌گونه‌ انتزاعی

abstract data type

حالت پذیرفتنی

accepting state

تابع اَکرمن

Ackerman's function

تابع اَکرمن

Ackermann's function

گراف جهت‌دار بی‌دور

acyclic digraph

گراف جهت‌دار بی‌دور

acyclic directed graph

گراف بی‌دور

acyclic graph

مرتب ‌ساز هرمی تطابقی

adaptive heap sort

مرتب ‌ساز هرمی تطابقی

adaptive heap sort

درخت کی‌دی تطابقی

adaptive k-d tree

مرتب‌ ساز تطابقی

adaptive sort

مرتب ‌ساز محاسبه‌گر آدرس

address-calculation sort

نمایش لیست مجاورت

adjacency-list representation

نمایش ماتریس مجاورت

adjacency-matrix representation

لیست مجاورت

adjacency list

ماتریس مجاورت

adjacency matrix

مجاور

adjacent

رأس مجاز

admissible vertex

داده‌گونه‌ انتزاعی

ADT (abstract data type)

رقیب

adversary

الگوریتم

algorithm

الگوریتم بی

algorithm B

کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس

all pairs shortest path

الفبا

alphabet

مسیر تناوبی

alternating path

ماشین تورینگ تناوبی

alternating Turing machine

تناوب

alternation

هزینه‌ سرشکن‌ شده

amortized cost

بدترین حالت سرشکن ‌شده

amortized worst case

جَد

ancestor

و

and

مؤسسه‌ی استاندارد ملی امریکا

ANSI

پادزنجیره

antichain

پادمتقارن

antisymmetric

الگوریتم تقریبی

approximation algorithm

کمان

arc

آرایه

array

اندیس آرایه

array index

ادغام آرایه

array merging

مَفصل

articulation point

مَفصل

articulation vertex

مسئله‌ گمارش

assignment problem

لیست شرکت‌پذیری

association list

(شرکت ‌پذیری (انجمنی

associative

آرایه‌ انجمنی

associative array

کران مجانبی

asymptotic bound

کران پایین مجانبی

asymptotic lower bound

پیچیدگی حافظه‌ مجانبی

asymptotic space complexity

پیچیدگی زمانی مجانبی

asymptotic time complexity

کران بالای مجانبی

asymptotic upper bound

تساوی مجانبی

asymptotically equal to

کران دقیق مجانبی

asymptotically tight bound

مسیر افزایشی

augmenting path

(اتوماتون (ماشین خودکار

automaton

شبیه ‌سازی اتوماتون

automaton simulation

حالت متوسط

average-case

هزینه‌ حالت متوسط

average-case cost

درخت اِی‌وی‌اِل

AVL tree

درخت بی‌پلاس

B+-tree

پس‌گرد

backtracking

(گردایه (مجموعه‌ چندگانه

bag

توازن

balance

درخت دودویی جست‌وجوی متوازن

balanced binary search tree

درخت دودویی متوازن

balanced binary tree

مرتب ‌ساز ادغامی k-راهی متوازن

balanced k-way merge sort

مرتب ‌ساز ادغامی متوازن

balanced merge sort

ادغام چندراهی متوازن

balanced multiway merge

گره‌ متوازن

balanced node

مرتب‌ ساز سریع متوازن

balanced quicksort

مرتب ‌ساز ادغامی دوراهی متوازن

balanced two-way merge sort

الگوریتم بلمن-فورد

Bellman-Ford algorithm

قانون بن‌فورد

Benford's law

بهترین حالت

best-case

هزینه‌ بهترین حالت

best-case cost

جست‌وجوی بهتراوّل

best first search

مؤلفه‌ دوهمبند

biconnected component

گراف دو همبند

biconnected graph

مرتب ‌ساز حبابی دو جهته

bidirectional bubble sort

نماد اُیِ بزرگ

big-O notation

مرتب‌ ساز سطلی

bin sort

تابع دودویی

binary function

الگوریتم ب‌م‌م دودویی

binary GCD algorithm

مرتب ‌ساز درجی دودویی

binary insertion sort

صف اولویت دودویی

binary priority queue

رابطه‌ دودویی

binary relation

جست‌وجوی دودویی

binary search

تِرای دودویی

binary trie

مرتب ‌ساز بینگو

bingo sort

گراف دوبخشی

bipartite graph

تطابق دوبخشی

bipartite matching

نیم‌ساز

bisector

آرایه‌ بیتی

bit vector

بلوک

block

شاره‌ انسدادی

blocking flow

شکوفه

blossom

بولی

Boolean

عبارت بولی

Boolean expression

تابع بولی

Boolean function

فروشنده‌ دوره‌گرد با گلوگاه

bottleneck traveling salesman

مرتب‌ ساز مبنایی پایین به بالا

bottom-up radix sort

اتوماتون درختی پایین به بالا

bottom-up tree automaton

نمایش مبتنی بر کرانه

boundary-based representation

صف کران‌دار

bounded queue

پشته‌ی کران‌دار

bounded stack

انشعاب و حد

branch and bound

انشعاب

branching

جست‌وجوی سطحی

breadth first search

الگوریتم برزنهام

Bresenham's algorithm

مرتب‌ ساز خشتی

brick sort

پل

bridge

الگوریتم موزه‌ انگلیسی

British Museum algorithm

کورکورانه

brute force

درخت بی‌اس‌پی

BSP-tree

مرتب‌ساز حبابی

bubble sort

سطل

bucket

آرایه‌ سطلی

bucket array

مرتب‌ساز سطلی

bucket sort

روش سطل‌بندی

bucketing method

مسئله‌ معاهده‌ی رومی

Byzantine Agreement Problem

ژنرال‌های رومی

Byzantine generals

حسابان سیستم‌های ارتباطی

Calculus of Communicating Systems

(رده‌ پیچیدگی متعارف (کانونی

canonical complexity class

مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت محدود

capacitated facility location

ظرفیت

capacity

قید ظرفیت

capacity constraint

حسابان سیستم‌های ارتباطی

CCS (Calculus of Communicating Systems)

مدل وارسی سلول

cell probe model

اتوماتون سلولی

cellular automaton

مرکز ثقل

centroid

گواهی

certificate

زنجیره

chain

فرزند

child

مسئله‌ پستچی چینی

Chinese postman problem

قضیه‌ باقی‌ مانده‌ چینی

Chinese remainder theorem

الگوریتم کریستفاید

Christofides algorithm

مکاشفه‌ کریستفاید

Christofides heuristic

شاخص رنگی

chromatic index

عدد رنگی

chromatic number

تز چرچ-تورینگ

Church-Turing thesis

مدار

circuit

پیچیدگی مدار

circuit complexity

مسئله‌ ارزش مدار

circuit value problem

لیست حلقوی

circular list

مسیر دوری

circular path

صف حلقوی

circular queue

خوشه

clique

مسئله‌ خوشه

clique problem

بازگشت تجمعی

collective recursion

تصادم

collision

مرتب ‌ساز شانه‌ای

comb sort

فرآیندهای ترتیبی ارتباطی

Communicating Sequential Processes

جابه‌جایی

commutative

مرتب‌ساز مقایسه‌ای

comparison sort

تحلیل رقابتی

competitive analysis

نسبت رقابتی

competitive ratio

مکمل

complement

درخت دودویی کامل

complete binary tree

گراف کامل

complete graph

درخت کامل

complete tree

پیچیدگی

complexity

رده‌ پیچیدگی

complexity class

محاسبه‌پذیر

computable

تابع محاسبه‌پذیر

computable function

تابع مقعر

concave function

شاره‌ هم‌زمان

concurrent flow

پیکربندی

configuration

ترکیب عطفی

conjunction

مؤلفه‌های همبند

connected component

گراف همبند

connected graph

هم NP

coNP

تابع ثابت

constant function

مسئله‌ کوله‌پشتی پیوسته

continuous knapsack problem

قضیه‌ کوک

Cook's theorem

کاهش کوک

Cook reduction

مرتب‌ساز شمارشی

counting sort

مسئله‌ مسیر بحرانی

critical path problem

برش

cut

رأس برشی

cut vertex

صفحه‌ برشی

cutting plane

قضیه‌ برشی

cutting theorem

دور

cycle

گراف بی‌دور جهت‌دار

DAG (directed acyclic graph)

کوتاه‌ترین مسیرها در گراف بی‌دور جهت‌دار

DAG shortest paths

گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت‌دار

DASG (directed acyclic subsequence graph)

داده‌ساختار

data structure

داده‌پایگاه

database

تصمیم‌پذیر

decidable

زبان تصمیم‌پذیر

decidable language

مسئله‌ تصمیم

decision problem

درخت تصمیم

decision tree

مسئله‌ جست‌وجوی تجزیه‌پذیر

decomposable searching problem

درجه

degree

حذف

delete

گراف متراکم

dense graph

عمق

depth

جست‌وجوی عمقی

depth first search

صف دو سر

deque

پریش

derangement

اولاد

descendant

قطعی

deterministic

الگوریتم قطعی

deterministic algorithm

اتوماتون متناهی قطعی

deterministic finite automaton

اتوماتون حالت ‌متناهی قطعی

deterministic finite state automaton

ماشین حالت ‌متناهی قطعی

deterministic finite state machine

اتوماتون درختی متناهی قطعی

deterministic finite tree automaton

اتوماتون پشته‌ای قطعی

deterministic pushdown automaton

اتوماتون درختی قطعی

deterministic tree automaton

الگوریتم دویچ-جوزا

Deutsch-Jozsa algorithm

اتوماتون متناهی قطعی

DFA (deterministic finite automaton)

جستجوی عمقی

DFS (depth first search)

جنگل جست‌وجوی عمقی

DFS forest

اتوماتون درختی متناهی قطعی

DFTA (deterministic finite tree automaton)

قطری کردن

diagonalization

قطر

diameter

فرهنگ داده‌ای

dictionary

تفاضل

difference

گراف جهت‌دار

digraph

الگوریتم دایسترا

Dijkstra's algorithm

مرتب ‌ساز شانه‌ای

diminishing increment sort

(شام فلاسفه (فلاسفه‌ی گرسنه

dining philosophers

گراف بی‌دور جهت‌دار

directed acyclic graph

گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت ‌دار

directed acyclic subsequence graph

گراف جهت ‌دار

directed graph

p- مرکز گسسته

discrete p-center

داده ‌ساختار مجموعه‌ مجزا

disjoint-set data structure

جنگل مجموعه‌ مجزا

disjoint-set forest

مجموعه‌ مجزا

disjoint set

ترکیب فصلی

disjunction

مرتب ‌ساز توزیعی

distribution sort

پیچیدگی توزیعی

distributional complexity

تقسیم ‌و حل

divide and conquer

تقسیم و ترکیب پیش از حل

divide and marriage before conquest

دامنه

domain

(قانون روز رستاخیز (روزشمار

Doomsday rule

مرتب‌ساز حبابی دو جهته

double-direction bubble sort

درهم‌سازی مضاعف

double hashing

دوران مضاعف

double rotation

صفِ دوسر

doubly-ended queue

لیست پیوندی دوطرفه

doubly linked list

اتوماتون پشته ‌ای قطعی

DPDA (deterministic pushdown automaton)

دوگان

dual

پویا

dynamic

آرایه‌ پویا

dynamic array

درهم‌ سازی پویا

dynamic hashing

برنامه‌ ریزی پویا

dynamic programming

درخت پویا

dynamic tree

تبدیل پویاسازی

dynamization transformation

یال

edge

رنگ‌آمیزی یالی

edge coloring

همبندی یالی

edge connectivity

تقاطع یالی

edge crossing

کارایی

efficiency

یکتایی اعضا

element uniqueness

داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی

EM data structure

الگوریتم اقلیدس

Euclid's algorithm

الگوریتم اقلیدسی

Euclidean algorithm

فاصله‌ اقلیدسی

Euclidean distance

درخت اشتاینر اقلیدسی

Euclidean Steiner tree

مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد اقلیدسی

Euclidean traveling salesman problem

دور اویلری

Euler cycle

تور اویلری

Euler tour

گراف اویلری

Eulerian graph

مسیر اویلری

Eulerian path

مرتب‌ ساز تعویضی

exchange sort

(یای انحصاری (مانع‌الجمع

exclusive or

حالت وجودی

existential state

گراف توسعه‌ دهنده

expander graph

نمایی

exponential

الگوریتم اقلیدس گسترش ‌یافته

extended Euclid's algorithm

الگوریتم حافظه‌ خارجی

external memory algorithm

داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی

external memory data structure

ادغام خارجی

external merge

مرتب‌ ساز ادغامی خارجی

external merge sort

مرتب ‌ساز سریع خارجی

external quicksort

مرتب ‌ساز مبنایی خارجی

external radix sort

مرتب ‌ساز خارجی

external sort

نقطه‌ کُنج

extreme point

مکان ‌یابی تسهیلات

facility location

فاکتوریل

factorial

ناحیه‌ امکان‌پذیر

feasible region

جواب امکان‌پذیر

feasible solution

(یال بازخور (پس‌خورد

feedback edge

الگوریتم فرگوسن-فُرکید

Ferguson-Forcade algorithm

عدد فیبوناچی

Fibonacci number

اعداد فیبوناچی

Fibonacci numbers

اولین ورودی- اولین خروجی

FIFO

اتوماتون متناهی

finite automaton

تبدیل فوریه‌ متناهی

finite Fourier transform

اتوماتون حالت‌ متناهی

finite state automaton

ماشین حالت‌ متناهی

finite state machine

کمینه ‌سازی ماشین حالت‌ متناهی

finite state machine minimization

مبدل حالت‌متناهی

finite state transducer

اولین ورودی- اولین خروجی

first-in, first-out

روش توریِ ثابت

fixed-grid method

مرتب ‌ساز پرتویی

flash sort

شاره

flow

بقای شاره

flow conservation

تابع شاره

flow function

شبکه‌ شاره

flow network

الگوریتم فلوید-وارشال

Floyd-Warshall algorithm

فورد-بِلمن

Ford-Bellman

روش فورد-فاکرسن

Ford-Fulkerson method

جنگل

forest

(زبان رسمی (صوری

formal language

روش‌های رسمی

formal methods

درستی‌یابی رسمی

formal verification

فرکتال

fractal

مسئله‌ کوله‌پشتی تقسیم ‌پذیر

fractional knapsack problem

جواب کسری

fractional solution

یال آزاد

free edge

رأس آزاد

free vertex

آرایه‌ پر

full array

درخت دودویی پر

full binary tree

مسئله‌ گرافِ کاملاً پویا

fully dynamic graph problem

داده‌ ساختار تمام‌ ماندگار

fully persistent data structure

شمای تقریب کاملاً چند جمله‌ای

fully polynomial approximation scheme

تابع

function

یال فازی

fuzzy edge

گراف فازی

fuzzy graph

گره‌ فازی

fuzzy node

تابع فازی

fuzzy set

تابع گاما

gamma function

بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک

GCD

مسئله‌ بهینه‌ سازی هندسی

geometric optimization problem

بهینه‌ سراسری

global optimum

گراف

graph

رنگ‌آمیزی گراف

graph coloring

ترسیم گراف

graph drawing

یک‌ریختی گراف‌ها

graph isomorphism

افراز گراف

graph partition

بزرگ‌ترین مخرج مشترک

greatest common denominator

بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک

greatest common divisor

الگوریتم حریصانه

greedy algorithm

مکاشفه‌ حریصانه

greedy heuristic

ترسیم شبکه‌ای

grid drawing

الگوریتم گراوِر

Grover's algorithm

مسئله‌ توقف

halting problem

دور همیلتنی

Hamiltonian cycle

درهم ‌سازی

hash

تابع درهم ‌ساز

hash function

جدول درهم ‌سازی

hash table

فاصله‌ هاسدورف

Hausdorff distance

سر

head

مرتب ‌ساز هرمی

heapsort / heap sort

اژدهای هرتر-هیوِی

Herter-Heighway Dragon

مکاشفه‌ای

heuristic

مدل مارکوف مخفی

hidden Markov model

مرتب ‌ساز نمودار ستونی

histogram sort

مدل مارکوف مخفی

HMM (hidden Markov model)

همسان ‌ریخت

homeomorphic

هم ‌ریخت

homomorphic

نقشه‌ دید افقی

horizontal visibility map

قانون هورنر

Horner's rule

الگوریتم آمیخته

hybrid algorithm

ابریال

hyperedge

ابرگراف

hypergraph

توصیف آنی

ID (instantaneous description)

ادغام ایده‌آل

ideal merge

استلزام

implication

نتیجه می‌دهد

implies

انشعاب ورودی

in-branching

درجه‌ ورودی

in-degree

پیمایش میان‌ترتیب

in-order traversal

ادغام درجا

in-place merging

مرتب‌ ساز درجا

in-place sort

اصل ردّ و شمول

inclusion-exclusion principle

یای منطقی

inclusive or

رشته فشرده ‌نشدنی

incompressible string

مجموعه‌ مستقل

independent set

کران نظریه اطلاعاتی

information theoretic bound

پیمایش میان‌ترتیب

inorder traversal

مرتب‌ ساز درجی

insertion sort

توصیف آنی

instantaneous description

شاره‌ چندکالایی صحیح

integer multi-commodity flow

چند وجهی صحیح

integer polyhedron

سیستم اثبات محاوره‌ای

interactive proof system

نمایش مبتنی بر درون

interior-based representation

گره‌ داخلی

internal node

مسیر داخلی

internal path

مرتب ‌ساز داخلی

internal sort

مرتب ‌ساز درون ‌یابی

interpolation sort

اشتراک

intersection

درخت بازه

interval tree

حل نشدنی

intractable

مرتب ‌ساز خودآزما

intro sort

مرتب ‌ساز خودآزما

introsort

مرتب ‌ساز خودآزما

introspection sort

مرتب ‌ساز خودآزما

introspective sort

نابازتاب

irreflexive

یکریخت

isomorphic

تکرار

iteration

مرتب‌ ساز j

j sort

الگوریتم جانسون

Johnson's algorithm

مرتب‌ ساز j

jsort

k- رنگ‌آمیزی

k-coloring

 k-بعدی

k-dimensional

ادغام k-راهی

k-way merge

مرتب‌ساز ادغامی k-راهی

k-way merge sort

نقشه‌ کارنو

Karnaugh map

کاهش کارپ

Karp reduction

کلید

key

پل‌های کونیگسبرگ

Koenigsberg bridges

پیچیدگی کالموگروف

Kolmogorov complexity

نامساوی کرافت

Kraft's inequality

ساختارِ کریپک

Kripke structure

الگوریتم کروسکال

Kruskal's algorithm

اعداد فیبوناچی مرتبه‌ kاُم

kth order Fibonacci numbers

kاُمین کوتاه‌ترین مسیر

kth shortest path

kاُمین کوتاه‌ترین مسیر

kth shortest path

نمودار کِی‌وی

KV diagram

کاهش l

l-reduction

گراف برچسب‌ دار

labeled graph

زبان

language

آخرین ورودی-اولین خروجی

last-in, first-out

شبکه

lattice

گراف جهت‌دار لایه ‌شده

layered digraph

گراف لایه ‌شده

layered graph

کوچک‌ترین مضرب مشترک

LCM (least common multiple)

کوچک‌ترین مضرب مشترک

least common multiple

آخرین ورودی-اولین خروجی

LIFO

خطی

linear

مرتب‌ ساز درجی خطی

linear insertion sort

ترتیب خطی

linear order

مرتب ‌ساز وارسی خطی

linear probing sort

ضرب خطی

linear product

پیوند

link

لیست پیوندی

linked list

لیست

list

نماد اُیِ کوچک

little-o notation

لگاریتمی

logarithmic

قانون لاتکا

Lotka's law

کران پایین

lower bound

ماتریس پایین ‌مثلثی

lower triangular matrix

فاصله‌ منهتنی

Manhattan distance

کاهش چند به ‌یک

many-one reduction

زنجیره‌ مارکوف

Markov chain

یال تطابق‌یافته

matched edge

رأس تطابق‌یافته

matched vertex

تطابق

matching

ماتریس

matrix

ماکزیمم

max

مجموعه‌ مستقل ماکزیمم

maximal independent set

مؤلفه‌ ماکزیمال‌همبند

maximally connected component

مسئله‌ شاره‌ ماکزیمم

maximum-flow problem

تطابق دوبخشی ماکزیمم

maximum bipartite matching

کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده

MBB (minimum bounding box)

ماشین میلی

Mealy machine

میانگین

mean

میانه

median

بخاطرسپاری

memorization

ادغام

merge

مرتب ‌ساز ادغامی

merge sort

تابع مرومورفیک

meromorphic function

مینیمم

min

تجزیه‌ پاد زنجیری کمینه

minimal antichain decomposition

کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده

minimum bounding box

درخت فراگیر با کم‌ترین کُد

minimum code spanning tree

درخت فراگیر با کم‌ترین هزینه

minimum cost spanning tree

برش مینیمم

minimum cut

درخت فراگیر مینیمم

minimum spanning tree

برش رأسی مینیمم

minimum vertex cut

مُد

mode

بررسی مدل

model checking

مدل محاسبه

model of computation

نمایی ملایم

moderately exponential

نزولی یکنواخت

monotonically decreasing

صعودی یکنواخت

monotonically increasing

ماشین مور

Moore machine

(حرکت (انتقال

move

درخت فراگیر مینیمم

MST (minimum spanning tree)

شاره‌ چندکالایی

multi-commodity flow

مجموعه‌ چندگانه

multi-set

گراف چندگانه

multigraph

تصمیم چند راهه

multiway decision

ادغام چند راهی

multiway merge

تابع n-تایی

n-ary function

کاهش‌پذیری چند به ‌یک ان ‌سی

NC many-one reducibility

جستجوی نزدیک‌ترین همسایه

nearest neighbor search

(نقیض (نفی

negation

شاره‌ شبکه

network flow

مسئله‌ شاره‌ شبکه

network flow problem

حالت بعد

next state

اتوماتون متناهی غیرقطعی

NFA (nondeterministic finite automaton)

اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی

NFTA (nondeterministic finite tree automaton)

مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فن‌آوری آمریکا

NIST

گره

node

ادغام نامتوازن

nonbalanced merge

مرتب‌ ساز ادغامی نامتوازن

nonbalanced merge sort

غیرقطعی

nondeterministic

الگوریتم غیرقطعی

nondeterministic algorithm

اتوماتون متناهی غیرقطعی

nondeterministic finite automaton

ماشین حالت متناهی غیرقطعی

nondeterministic finite state machine

اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی

nondeterministic finite tree automaton

زمان چندجمله‌ای غیرقطعی

nondeterministic polynomial time

اتوماتون درختی غیرقطعی

nondeterministic tree automaton

ماشین تورینگ غیرقطعی

nondeterministic Turing machine

ادغام غیرتکراری

noniterative merge

چنین نیست که

not

زبان ان‌پی تمام

NP-complete language

تابع صفرتایی

nullary function

نماد اُیِ بزرگ

O

نماد اُیِ بزرگ

O notation

نماد اُیِ کوچک

o notation

تابع هدف

objective function

الگوریتم برون‌خط

off-line algorithm

اُمگا

omega

اُمیکرون

omicron

الگوریتم برخط

on-line algorithm

یک-بُعدی

one-dimensional

بهینه

optimal

هزینه‌ بهینه

optimal cost

ادغام بهینه

optimal merge

مسئله‌ مثلث‌ بندی بهینه‌ چندضلعی

optimal polygon triangulation problem

ادغام چند مرحله‌ای بهینه

optimal polyphase merge

مرتب‌ ساز ادغامی چند مرحله‌ای بهینه

optimal polyphase merge sort

جواب بهینه

optimal solution

مسئله‌ مثلث ‌بندی بهینه‌

optimal triangulation problem

مقدار بهینه

optimal value

مسئله‌ بهینه‌ سازی

optimization problem

یا

or

مجموعه‌ پیشگو

oracle set

نوار پیشگو

oracle tape

ماشین تورینگ پیشگو

oracle Turing machine

ترتیب

order

نمودار تصمیم دودویی مرتب

ordered binary decision diagram

لیست پیوندی مرتب

ordered linked list

گراف بی‌دور جهت‌دار

oriented acyclic graph

گراف جهت‌دار

oriented graph

ترسیم متعامد

orthogonal drawing

چندضلعی مستقیم‌الخط متعامداً محدب

orthogonally convex rectilinear polygon

مرتب ‌ساز ادغامی نوسانی

oscillating merge sort

انشعاب خروجی

out-branching

درجه‌ خروجی

out-degree

مرتب‌ ساز ادغامی p-راهی

p-way merge sort

استدلال لایه‌گذار

padding argument

جستجوی پارامتری

parametric searching

تابع جزیی

partial function

ترتیب جزیی

partial order

تابع بازگشتی جزیی

partial recursive function

مسئله‌ جزئاً تصمیم ‌پذیر

partially decidable problem

مسئله‌ گراف جزیی پویا

partially dynamic graph problem

مجموعه‌ جزیی ‌مرتب

partially ordered set

داده ‌ساختار جزیی ‌ماندگار

partially persistent data structure

مسیر

path

اتوماتون پشته‌ای

PDA (pushdown automaton)

تطابق کامل

perfect matching

ضمانت کارایی

performance guarantee

نسبت کارایی

performance ratio

داده‌ ساختار ماندگار

persistent data structure

گراف مسطح

planar graph

گراف مسطح با خطوط مستقیم

planar straight-line graph

مسطح بودن

planarity

مسطح‌سازی

planarization

ماشین اشاره‌گر

pointer machine

پواسونی‌کردن

poissonization

چند وجهی

polyhedron

چندلگاریتمی

polylogarithmic

الگوریتم زمان‌ چند جمله‌ای

polynomial-time algorithm

شمای تقریب زمان‌چند جمله‌ای

polynomial-time approximation scheme

تز چرچ-تورینگ زمان‌چند جمله‌ای

polynomial-time Church-Turing thesis

کاهش زمان‌چند جمله‌ای

polynomial-time reduction

چند جمله‌ای

polynomial

شمای تقریب چند جمله‌ای

polynomial approximation scheme

سلسله ‌مراتب چندجمله‌ای

polynomial hierarchy

زمان چند جمله‌ای

polynomial time

ادغام چند مرحله‌ای

polyphase merge

مرتب ‌ساز ادغامی چند مرحله‌ای

polyphase merge sort

مجموعه‌ جزیی ‌مرتب

poset

مسئله‌ تناظر پست

Post's correspondence problem

مرتب‌ ساز پستچی

postman's sort

تابع پتانسیل

potential function

الگوریتم پریم

Prim's algorithm

بازگشتی اصلی

primitive recursive

صف اولویت

priority queue

معمای اسیران

prisoner's dilemma

مولّد اعداد شبه‌تصادفی

PRNG (pseudo-random number generator)

الگوریتم احتمالی

probabilistic algorithm

ماشین تورینگ احتمالی

probabilistic Turing machine

اثبات بررسی ‌پذیر احتمالی

probabilistically checkable proof

رویه

procedure

جبر پردازه‌ ها

process algebra

سره

proper

رنگ ‌آمیزی مجاز

proper coloring

زیرمجموعه‌ سره

proper subset

هرس و جستجو

prune and search

مولّد اعداد شبه‌ تصادفی

pseudo-random number generator

عدد شبه‌تصادفی

pseudorandom number

اعداد فیبوناچی مرتبه ‌ pاُم

pth order Fibonacci numbers

زبان کاملاً تابعی

purely functional language

اتوماتون پشته‌ای

pushdown automaton

مبدل پشته‌ای

pushdown transducer

مرتب‌ ساز  q

q sort

مرتب ‌ساز q_m

qm sort

مرتب ‌ساز  q_m

qmsort

مرتب ‌ساز  q

qsort

قضیه‌ پیچیدگی درخت چهارتایی

quadtree complexity theorem

محاسبه‌ کوانتمی

quantum computation

صف

queue

مرتب‌ساز سریع

quicksort / quick sort

زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر

r.e. language

مرتب‌ ساز مبنایی

radix sort

ماتریس ناهموار

ragged matrix

ماشین با دسترسی تصادفی

random access machine

اعداد تصادفی

random number

مولد اعداد تصادفی

random number generator

تصادفی‌سازی

randomization

الگوریتم تصادفی

randomized algorithm

پیچیدگی تصادفی‌

randomized complexity

گرد کردن تصادفی

randomized rounding

بُرد

range

مرتب ‌ساز بازه‌ای

range sort

قابل دست‌یابی

reachable

(تشخیص ‌دهنده (شناسنده

recognizer

ماتریس مستطیل ‌شکل

rectangular matrix

مستقیم الخط

rectilinear

فاصله‌ مستقیم

rectilinear distance

درخت اشتاینر مستقیم ‌الخط

rectilinear Steiner tree

معادلات بازگشتی

recurrence equations

رابطه‌ بازگشتی

recurrence relation

بازگشتی ‌ها

recurrences

بازگشت

recursion

خاتمه‌ بازگشت

recursion termination

درخت بازگشت

recursion tree

بازگشتی

recursive

داده ‌ساختار بازگشتی

recursive data structure

زبان بازگشتی

recursive language

زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر

recursively enumerable language

پایه‌ ساده‌شده

reduced basis

گراف جهت‌دار ساده‌شده

reduced digraph

کاهش، ساده‌سازی

reduction

بازتاب

reflexive

تجزیه‌ منظم

regular decomposition

رابطه

relation

ساختار رابطه‌ای

relational structure

ضمانت کارایی نسبی

relative performance guarantee

ترمیم

relaxation

بازمقیاس‌پذیر

rescalable

مرتب‌ساز جهان محدود

restricted universe sort

الگوریتم rho-تقریبی

rho-approximation algorithm

روش رایس

Rice's method

مولد اعداد تصادفی

RNG

گراف تقریبی

rough graph

زمان اجرا

run time

برش  s-t

s-t cut

یال اشباع ‌شده

saturated edge

مرتب ‌ساز انتخابی

selection sort

طوقه

self-loop

قضیه‌ جداسازی

separation theorem

مجموعه

set

مکمل مجموعه

set complement

تفاضل مجموعه

set difference

اشتراک مجموعه

set intersection

اجتماع مجموعه

set union

حافظه‌ اشتراکی

shared memory

مرتب ‌ساز صدفی

shell sort

مرتب‌ ساز صدفی

Shell sort

الگوریتم شور

Shor's algorithm

کوتاه‌ترین مسیر

shortest path

کوتاه‌ترین درخت فراگیر

shortest spanning tree

مثلث سرپینسکی

Sierpinski triangle

(امضاء (نشان

signature

ادغام ساده

simple merge

مسیر ساده

simple path

قضیه‌ شبیه ‌سازی

simulation theorem

مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر به یک مقصد

single-destination shortest-path problem

مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر بین یک زوج رأس

single-pair shortest-path problem

مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر از یک مبدأ

single-source shortest-path problem

لیست پیوندی یک‌طرفه

singly linked list

تحلیل نقطه‌ منفرد

singularity analysis

چاهک

sink

مرتب ‌ساز فروبرنده

sink sort

مرتب ‌ساز فروبرنده

sinking sort

تقارن چپ

skew symmetry

انتخاب شیب

slope selection

حل‌پذیر

solvable

مرتب ‌سازی

sort

مرتب ‌سازی درجا

sort in-place

مرتب ‌سازی درجا

sort in place

مرتب‌ ساز ادغامی

sort merge

الگوریتم مرتب ‌سازی

sorting algorithm

منبع، مبدأ

source

تابع فضا ساختنی

space-constructible function

گراف خلوت

sparse graph

ماتریس خلوت

sparse matrix

خلوت سازی

sparsification

ماتریس مربعی

square matrix

ریشه‌ دوم

square root

کوتاه‌ترین درخت فراگیر

SST (shortest spanning tree)

پایدار

stable

پشته

stack

درخت پشته‌ای

stack tree

چند ضلعی ستاره‌ای‌شکل

star-shaped polygon

حالت شروع

start state

حالت

state

ماشین حالت

state machine

گذر حالت

state transition

درخت مینیمم اشتاینر

Steiner minimum tree

نقطه‌ اشتاینر

Steiner point

نسبت اشتاینر

Steiner ratio

درخت اشتاینر

Steiner tree

رأس اشتاینر

Steiner vertex

تقریب استرلینگ

Stirling's approximation

فرمول استرلینگ

Stirling's formula

مرتب ‌ساز ساده‌لوحانه

stooge sort

ترسیم مستقیم الخط

straight-line drawing

اکیداً نزولی

strictly decreasing

اکیداً صعودی

strictly increasing

ماتریس اکیداً پایین مثلثی

strictly lower triangular matrix

ماتریس اکیداً بالا مثلثی

strictly upper triangular matrix

رشته

string

گراف قویاً همبند

strongly connected graph

قضیه‌ ارگودیک زیرافزایشی

subadditive ergodic theorem

زیرگراف

subgraph

یکریختی زیرگراف‌ها

subgraph isomorphism

زیرمجموعه

subset

اتوماتون پسوندی

suffix automaton

زِبَر مجموعه

superset

ابَرچاهک

supersink

ابَرمنبع

supersource

متقارن

symmetric

تفاضل متقارن مجموعه

symmetric set difference

لیست پیوندی متقارن

symmetrically linked list

دُم

tail

آخرین بازگشت

tail recursion

منطق زمانی

temporal logic

پایانه

terminal

متن

text

تِتا

theta

سه بُعدی

three-dimensional

مرتب ‌ساز ادغامی سه‌راهی

three-way merge sort

پیچیدگی زمان/حافظه

time/space complexity

مرتب ‌ساز مبنایی بالا به پایین

top-down radix sort

اتوماتون درختیِ بالا به پایین

top-down tree automaton

مرتب‌ ساز توپولوژیکی

top sort

ترتیب توپولوژیکی

topological order

مرتب ‌ساز توپولوژیکی

topological sort

تابع کامل

total function

ترتیب کامل

total order

مسئله‌ کاملاً تصمیم‌پذیر

totally decidable problem

مسئله‌ کاملاً تصمیم‌ناپذیر

totally undecidable problem

تور

tour

مهارشدنی

tractable

مبدل

transducer

(گذر (تغییر وضعیت

transition

تابع گذر

transition function

(ترایا (تراگذری

transitive

ساده ‌سازیِ ترایا

transitive reduction

فروشنده‌ دوره‌گرد

traveling salesman

اتوماتون درختی

tree automaton

مرتب ‌ساز درختی

tree sort

نامساوی مثلثی

triangle inequality

گراف سه‌ همبند

triconnected graph

تابع سه‌تایی

trinary function

مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد

TSP (traveling salesman problem)

ماشین تورینگ

Turing machine

کاهش تورینگ

Turing reduction

مبدل تورینگ

Turing transducer

دو بُعدی

two-dimensional

لیست پیوندیِ دوطرفه

two-way linked list

لیست دوطرفه

two-way list

مرتب‌ ساز ادغامی دو ‌راهه

two-way merge sort

تابع یکتایی

unary function

تابع محاسبه‌ ناپذیر

uncomputable function

مسئله‌ محاسبه ‌ناپذیر

uncomputable problem

تصمیم ‌ناپذیر

undecidable

زبان تصمیم ‌ناپذیر

undecidable language

مسئله‌ تصمیم‌ ناپذیر

undecidable problem

گراف غیر جهت ‌دار

undirected graph

پیچیدگی مدار یک ‌ریخت

uniform circuit complexity

خانواده‌ مدارهای یک ‌ریخت

uniform circuit family

ماتریس یکنواخت

uniform matrix

اجتماع

union

اجتماع اتوماتا

union of automata

حالت جامع

universal state

ماشین تورینگ جامع

universal Turing machine

(جهان (مجموعه‌ مرجع

universe

حل‌نشدنی

unsolvable

مسئله‌ حل‌نشدنی

unsolvable problem

لیست نامرتب

unsorted list

ماتریس بالامثلثی

upper triangular matrix

مسئله‌ مسیریابی وسیله

vehicle routing problem

نمودار ویتچ

Veitch diagram

نمودار ون

Venn diagram

رأس

vertex

رنگ‌آمیزی رأسی

vertex coloring

همبندی رأسی

vertex connectivity

پوشش رأسی

vertex cover

مجموعه‌ رأس‌ها

vertex set

نقشه‌ دید عمودی

vertical visibility map

رأس ‌ها

vertices

نقشه‌ دید

visibility map

قابل دید

visible

الگوریتم ویتربی

Viterbi algorithm

مسئله‌ مسیریابی وسیله

VRP (vehicle routing problem)

گشت

walk

مرتب‌ ساز هرمی ضعیف

weak-heap sort

گراف وزن‌دار

weighted graph

گراف جهت‌دار وزن‌دار

weighted, directed graph

بدترین حالت

worst-case

هزینه‌ بدترین حالت

worst-case cost

یای انحصاری

xor

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4464
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 3765
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4016
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2272

تبلیغات کاربران

اعطای نمایندگی تعداد بازدید : 3126
تلگرام تعداد بازدید : 643
معرفی رشته فوق تخصصی درد تعداد بازدید : 589