ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مهندسی - بخش 1 - فرهنگ لغت و معانی حفاری
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    سه شنبه 02 آبان 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 79
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 7115


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-76   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات مهندسی - بخش 1 - فرهنگ لغت و معانی حفاری
نام انگلیسی: Engineering Terms - Part 1 - Drilling terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های مهندسی – بخش 1 - حفاری

 

www.irantarjomeh.com

 

Engieering dic. Part 1 - Drilling terms

 

متروکه کردن-ترك کردن, مسدود کردن یك قسمت از چا ه

Abandon

پاشنه یا عقب (کشتی یا دستگاه حفاری دریایی)

Abaft

غیرعادی

Abnormal

سایشی -ساینده

Abrasive

فرسودگی سایشی

Abrasive Wear

خراشیدن-تراشیدن)دیواره چاه)

Abrade

پهلو به پهلو (در حفاری دریایی)

Abreast

عبور پذیری مطلق-تراوایی مطلق

Absolute Permeability

شتابگر

Accelerator

انباره

Accelerator

لایه شكافی با اسید

Acid Fracturing

اسید زنی -اسید کاری

Acidizing

چاره کاری با اسید-معالجه با اسید

Acid Treatment

کنش-عمل

Action

تبدیل

Adapter

فلنج تبدیل

Adaptor Flange

مواد افزودنی به گل و سیمان حفاری-افزایه

Additive

کاهنده قابل تنظیم-چوك قابل تنظیم

Adjustable Choke

چسبندگی-کشش سطحی

Adhesion

هوا زدن به مایعات

Aeration

گل هوا زده

Aerated Mud

دکل نوع -نوعی دکل یا جرثقیل جهت وزن های بسیار سنگین

A-Frame

تمایل-گرایش

Affinity

انباشتن-متراکم شدن

Agglomerate

تجمع-هم شكل کردن) سنگ های رسی)

Aggregate

تجمع هم شكل

Aggregation

زمان دادن- مدت دادن

Again

عمل کننده بادی- بادی

Air-Actuated

آمیخته با هوا

Air Cut

حفاری با هوا

Air Drilling

فا صله هوایی) فاصله سطح آب تا زیر سكوی دکل حفاری دریایی)

Air Gap

بالا بر هوایی

Air Hoist

تزریق هوا

Air Injection

شیپوره) هوا)

Air Nozzle

هوا گیر

Air Trap

آژیر – هشدار

Alarm

مجاز

Allowable

کشش مجاز

Allowable Pull

آنالیز مغزه

Analysis Core

آنالیز گل حفاری

Analysis Mud

مهار – لنگر – گیره, محكم کردن – ایمن کردن

Anchor

زنجیر لوله گیر

Anchor Chain

مهارهای بدنه فورانگیر

Anchors (B.O.P.)

توپك مهاری

Anchor packer

لوله لنگر

Anchor Pipe

زاویه انحراف

Angle of Deflection

زاویه انحراف

Angle of Drift

زاویه انحراف

Angle of Deviation

تنش مجاز

Allowable Stress

زاویه افت چاه

Angle Drop-Off

شیب – زاویه میل

Angle of Inclination

زاویه پیچشی

Angle of Twist

شیر سوزنی

Angle Needle Valve

لوله رابط خمیده

Angle Sub

انهیدربت - گچ

Anhydrite

دالیز

Annulus

فضای دالیزی

Annular Space

فورانگیر دالیزی

Annular Blowout Prevent or

سرعت دالیزی

Annular Velocity

ضد زنگ

Anti Rust

ا – پی – آی –انجمن نفت آمریكا

API

مشخصات ا – پی - آی

API Specification

گرانروی ظاهری

Apparent Viscosity

پنبه نسوز

Asbestos

آسفالت

Asphalt

در عقب دستگاه حفاری دریایی

Astern

اتصال پهلو به پهلو در حفاری دریایی

Athwart

دستگاه حفار اتوماتیك

Automatic Drilling Control Unit

آزیموت - سمت

Azimuth

اتحادیه پیمان کاران آمریكایی حفاری چاه های نفت

A.A.O. DC

پس گردی

Back Off

عملیات پس گردی

Back off operation

عملیات پس گرد مكانیكی

Mechanical Back off Operation

عملیات پس گرد انفجاری

Shooting Back off Operation

پس فشار

Back Pressure

شیر پس فشار

Back Pressure Valve

موج گیر–سپر

Baffle

طوقه سیمان ساده

Baffle Collar

گوشواره بالابر

Bail of Elevator

دلوچه

Bailer

مجرابند متعادل

Balance Plug

گویچه اسیدکاری

Ball Sealer

گل شویی - تمیزکردن گل از مته

Ball Out

گلی شدن

Ball Up

میله کوتاه–شمش

Bar

واحد فشار

Bar

باریت سولفات باریم

Barite

بشكه

Barrel

مانع - سد

Barrier

فلنج مبنا

Base Flange

خط مبنا

Base Line

سبد

Basket

سبد سیمان کاری

Bridging Basket

سبد سیمان کاری

Cementing Basket

سبد کاج گیری

Cone Basket

سبد مانده گیری

Fishing Basket

سبد آهن ربایی

Magnetic Basket

سبد چنگالی

Pour Boy Basket

طوقه خرده آهن گیر

Basket Sub (Junk Sub)

امتداد - جهت

Bearing

بیرینگ

Bearing

بال بیرینگ

Ball Bearing

بیرینگ مته

Bit bearing

بیرینگ بالشی

Friction bearing

بیرینگ ژرنال

Journal bearing

رولر بیرینگ

Roller Bearing

بیرینگ گریسی

Sealed Bearing Bit

بیرینگ استاندارد

Standard Bearing

طبقه - لایه

Bed

لوله هادی گل

Bell Nipple

تسمه وی شكل

Belt (V type –belt)

تسمه ای

Belt Run

گشتاور خمشی

Bending Moment

طوقه زاویه دار–طوقه خمیده

Bent Sub

پنكه روی سكوی حفاری

Big Blower

مته

Bit

مته شكن

Bit Breaker

اجزا و قطعات مته

Bit Element

کاج مته

Bit Cone

پوسته کاج مته

Bit Cone Shell

راس دندانه های مته

Bit Crest of Tooth

پاشنه دندانه های مته

Bit Heel Teeth

برش جانبی دندانه های مته

Bit Interruptions

مته کنده نشده

Bit Green

حلقه مقیاس مته

Bit Gauge

سطح مقیاس مته

Bit Gauge Surface

برش دندانه های مقیاس مته

Bit Gauge Under cut

پایك مته

Bit Leg

ریشه دندانه های مته

Bit Root of Tooth

دماغك کاج مته

Bit Nose of Cone

نرینه مته

Bit Shank

دامن پایك مته

Bit Shirt Tail

شانه های مته

Bit Shoulder

پیكان مته دماغك کاج شماره یك مته

Bit Spear Point

مجرای گل مته

Bit Water Course

عمر مته

Bit Lift

هادی مته

Bit Pilot

گزارش کار کرد مته

Bit Record

شماره سریا مته

Bit Serial Number

طوق مته

Bit Sub

مارك تجارتی مته

Bit Trade Mark

انواع مته

Bit Types

مته دکمه ای

Button Bit

مته

BIT

مته دکمه ای

Carbide insert Bit

مته مغزه گیری

Core Bit

مته الماس

Diamond Bit

مته حفاری انحرافی–مته مایل کن

Directional Bit

مته تیغه دار

Drag Bit

مته باز شونده

Expanding Bit

مته دم ماهی

Fish Tail Bit

مته سخت سازند

Hard Formation Bit

مته فواره ای

Jet Bit

مته دندانه بلند

Long Tooth Bit

مته دندانه فولادی

Mill Tooth Bit

مته معدن کاری

Mining Bit

مته برون مرکزی

Offset Bit

مته راهنما

Pilot Bit

مته ضربه ای

Percussion Bit

مته سه کاجه

Rock Bit

مته با کاج گردنده

Rolling Cutter Bit

مته گردش معكوس

Reverse Circulation Bit

مته دورانی

Rotary Bit

مته گریسی

Sealed Bearing Bit

مته نرم سازند

Soft Formation Bit

سر خوردن و خزش مته

Bit Walking

تیغه مورد استفاده در طوقه پایدار کننده و تراش

Blade (Stab. & Ream.)

جداری نا مشبك

Blank Casing

فلنج کور

Blank Flange

بستن - کور کردن

Blank off

پارلوله مقاوم

Blast Joint

تخلیه تدریجی گاز و آب

Bleed

مخلوط کردن

Blend to

کور

Blind

فلنج کور

Blind Flange

حفاری کور

Blind Drilling

کوبه کور

Blind Ram

جعبه قرقره - بلاك

Block

وزیدن - دمیدن

Blow

فوران - طغیان

Blow out

فوران گیر

Blow out Prevent or (B.O. P.)

تابلو - صفحه

Board

دیواره داخلی - دهانه–قطر داخلی

Bore

دیواره چاه

Borehole

ثبات دیواره چاه

Borehole Stability

بدنه

Body

مهره

Bolt

اتصال - بست–پیوند

Bond

کلاهك

Bonnet

درز گیر کلاهك

Bonnet Seal

بازوی متحرك

Boom

فشار افزا–تقویت کننده

Booster

پمپ تقویت کننده

Booster Pump

جام - مقر

Bowl

تمرین با فورانگیر–تمرین کنترل چاه

B.O.P. Drill

ته چاه

Bottom Hole

ساقه حفاری

Bottom Hole Assembly (BHA)

ته نشست

Bottom settling

کوبیدن

Bounce

مادگی

Box

شوراب

Brackish

سرجداره پایه

Braden Head – Casing head housing

ترمز

Brake

لنت

Brake Band

فلنج ترمز

Brake Flange

ترمز هیدرولیك

Brake Hydrometric

ترمز مغناطیسی

Brake Magnetic

ترمز برقی (مصطلح سرچاه)

Elm ago Brake (Magnetic Brake)

c ترمز پنوماتیك (ترمز بادی)

Brake Pneumati

چنبره ترمز

Brake Rim

شكستن

Break

به جریان انداختن گل حفاری

Break Circulation

ازرشته در آوردن لوله

Break Down

شكستن اتصال–باز کردن لوله

Break out

در پوش چاه

Break out Plate

آچار چپ

Break out Tongs

کیپ شدن - بهم آمدن

Bridging

مانع

Bridge

مجرا بند پلی

Bridge Plug

آب شور

Brine

زنده کردن چاه

Brine in

تردی - شكنندگی

Brittleness

ساختار دسته جارویی

Brush Heap Structure

نرینه شكسته

Broken Pin

کمانه کردن - کمانش

Buckle

سرکوبی چاه

Bull Head

در پوش مغزه ای

Bull Plug

مواد فله

Bulk Material

طوق ضربه کوب

Bumper Sub

بوش

Bushings

بوش سر جداره

Bushing Assembly

بوش سر جداره

Casing Head Bushing

بوش غده ای

Gland Bushing

بوش کلی

Kelly Bushing

بوش اصلی

Master Bushing

بوش دورانی

Rotary Bushing

بوش سر جداره نوع اکس

X-Bushing

باترس

Buttress (BUT)

کابل

Cable

حفاری ضربه ای

Cable Tool drilling

مدرج کردن

Calibrate

قطر یاب

Caliper

نمودار قطر یابی

Caliper Log

سر پوش - در

Cap

گنجایش - ظرفیت–قدرت

Capacity

مهار فوران چاه

Cap a Well

ظرفیت حمل گل

Carrying capacity (Mud)

دکل سیار

Carrier Rig

چاه پوشیده–پوشیده

Cased (Cased Hole)

سابقه

Case History

لوله جداری

Casing

طوق سیمان ساده

Casing Baffle Collar

جام لوله جداره- مقر لوله جداره

Casing Bowl

لوله جداره–پرگر

Casing Centralize

بست لوله جداری

Casing Clamp

طوقه اتصال لوله جداری

Casing Collar

طوقه سیمان پر کننده

Casing Differential fills up collar

طوقه سیمان شناور

Casing Float Collar

آویزه لوله جداری

Casing Hanger

سر جداره

Casing Head

ماسوره سر جداره

Casing Head Spool

سرجداره پایه

Casing Head Housing

عمق نصب جداری

Casing Point

حفاظ رزوه لوله جداری

Casing Protector

طوق تراش لوله جداری

Casing Scraper

کفشك لوله جداری

Casing Shoe

کفشك پر کننده

Casing Differential Fill Up Shoe

کفشك مضاعف

Casing Duplex Shoe

کفشك ساده

Casing Guide Shoe

طوقه جداری تراش

Casing Scraper

قلاویز جداره گیر

Casing Spear

گوه عنكبوتی

Casing Spider

رشته لوله جداری

Casing String

سنبه لوله جداری

Casing swage

طبلك فرعی(کت هد)

Cat Head

طبلك چپ (طبلك باز کردن لوله)

Break out Cathead

طبلك راست) طبلك سفت کردن لوله)

Make up Cathead

ظرفیت تعویض کاتیونی

Cat ion Exchangeable Capacity

کابل طبلك فرعی

Cat line

راه گربه–راهرو

Cat Walk

ریزش دیواره چاه

Caving

سرداب

Cellar

افزایه شتابده سیمان

Cement Accelerator Additive

افزایه سیمان

Cement Additive

سبد سیمان کاری

Cement Basket

آژند سیمان

Cement Bond

نمودار آژند سیمان

Cement Bond Log

سیمان زن چند مرحله ای

Cementer Multistage

جداری روب پایینی

Cementing Bottom Plug

جداری روب بالایی

Cementing Top Plug

کلاهك سیمان کاری

Cementing Head

سیمان زنی–سیمان کاری

Cementing

سیمان کاری اولیه

Primary Cementing

سیمان کاری چند مرحله ای

Multistage Cementing

سیمان کاری تزریقی

Squeeze Cementing

سیمان کاری ثانویه

Secondary Cementing

دوغاب سیمان

Cement Grout

مجرا بند سیمانی

Cement Plug

زمان سیمان زدن

Cement Time

توپك سیمان کاری

Cement Retainer

افزایه شتابگر سیمان

Cement Retarded Additive

برگشت سیمان اضافی–برگشتی سیمان

Cement Return

دوغاب سیمان

Cement Slurry

پرگار کردن

Centralize

پرگار (لوله های جداری)

Centralizer

زنجیر ران -زنجیری

Chain Drive

آچار زنجیر

Chain Tongs

رگه شدن

Channel (to)

رگه ای

Channeling

مقطع کابل

Chanvre

شیر یك طرفه - یكسویه

Check Valve

بریدن گل  (شیمیایی)

Chemical Cut –Off Mud

شیمی درمانی–چاره کاری شیمیایی

Chemical Treatment

تراشه مته–کنده های مته

Chips

دفع کنده های مته–راندن کنده های مته

Chip Clearance

عمل خرد و ریز کننده مته

Chipping Action (bit)

کاهنده

Choke

کاهنده قابل تنظیم

Adjustable Choke

کاهنده مثبت

Positive Choke

کاهنده خروجی فوران گیر

Choke Line

کاهنده خروجی زیرین فورانگیر

Bottom Choke Line

کاهنده خروجی بالایی فورانگیر

Top Choke Line

شبكه کاهنده (فورانگیر)

Choke Manifold

تاج چاه

Christmas tree

ساقه حفاری  "سی " شكل

Circle “C” Assembly

گردش سیال

Circulation

گردش گل در دهانه چاه

Circulating across Well Head

گردش کامل گل

Circulate Around

سری گردش گل

Circulating Head

میزان گردش گل

Circulating Rate

بست

Clamp

(دستگاه رس زدا (دستگاه تصفیه وجداسازی موادرسی از گل

Clay ejector

رخ

Cleavage

کلاج

Clutch

کلاج بادی

Air Actuated Clutch

کلاج مالشی

Friction Clutch

کلاج هیدرولیك

Hydraulic Clutch

کلاج مكانیكی

Mechanical Clutch

بهم پیوستگی مولكول های مایعات

Coalescence

بهم پیوستگی مولكول های جامد ومایع

Cohesion

روکش زدن–پوشاندن

Coat (to)

روکش

Coating

ضریب گرانروی

Coefficient of viscosity

کار سرد

Cold Work

طوقه (طوق اتصال دو سر ماده)

Collar

کلویید

Colloid

لوله بالا – بیرون آمدن از چاه

Come Out of the hole

تراکم - فشردگی

Compaction

فلنج پیوندی

Companion Flange

ناظر فنی

Company Man

سری تكمیل چاه

Completion Head

جعبه انتقال مكانیكی–جعبه دنده

Compounds

ترکیبات-تجهیزات

Compound

ترکیبات آب بندی

Sealing Compound

گریس رزوه

Thread Compound

چسب رزوه

Thread Locking Compound

تراکم

Compression

مقاومت تراکمی

Compressive Strength

سل متمرکز–سل ناحیه ای

Concentration Cell

شرایط-وضعیت-تغییرشرایط-بهسازی

Condition

بهسازی چاه

Conditioning of hole

باز سازی گل

Conditioning of mud

لوله هادی

Conductor Pipe (conductor casing)

مقر لوله

Conduit Support

) کاج (کاج مته

Cone (Bit cone)

مته کاج دار

Cone type Bit

اتصال لوله-پیوند لوله

Connection

آلوده شدن-آلوده

Contaminated

آلودگرها

Contaminates

منحنی گرانمایگی

Consistency Curve

شاخص گرانروی

Consistency Index

استوار کردن سازند

Consolidation

فاز پیوسته یافاز اصلی محلول

Continuous Phase

خط کنترل

Control Line

لوله وزنه معمولی

Conventional Drill Collar

رشته لوله کلاف شدهتغییرشكل دایمی رشته لوله کمانه

Corkscrewed string

مغزه گیری–مغزه

Core

زبانه مغزه گیر

Core Catcher

مته مغزه گیر

Core Head

لوله مغزه گیر

Core Barrel

مته مغزه گیر

Core Cutter Head

مغزه گیری

Coring

راندن فواره مته برای تصحیح زاویه انحراف

Corrective Jetting Run

مسیر(در چاههای انحرافی)

Course

جهت مسیر

Course Bearing

انحراف مسیر

Course Deviation

طول مسیر

Course Length

ظرفیت ستون دکل

Cross Column Capacity

چرخاب

Cyclone

خوردگی وزنگ زدن فلزات

Corrosion

عامل خورندگی

Corrosion Agent

حاصل خوردگی-زنگ

Corrosion Product

خورنده

Corrosive

محورگردان (بین گردنده وگرداننده

Coupling

اتصال-طوق اتصال

Coupling

طوقه اتصال لوله جداری

Casing coupling

طوقه آرام بخش

Flow Coupling

طوقه لوله

Pipe coupling

طوقه تند شكن

Quick Disconnect Coupling

ترك خورده

Cracked

چاه در حال ریزش

Crater

باربحرانی

Critical Load

سرعت دورانی بحرانی

Critical RPM

چاه مارپیچ

Crooked Hole

تبدیل

Crossover Sub (X-O sub)

پارلوله تبدیل

Crossover Joint

دنده روی دنده افتاده

Cross Threaded

تاج دکل

Crown

بلاك تاج دکل

Crown Block

عمل خرد کننده مته

Crushing Action (Bit)

کاپ تستر(وسیله آزمایش قسمت فوقانی لوله جداره)

Cup Tester

رفع کردن - بهسازی

Cure

کنده ها (مته)

Cutting

گزارش روزانه عملیات حفاری

Daily Drilling Well Progress Report

ضربه گیر–خفه کننده

Dampener

طوقه تیزه ای

Dart Sub

روز کاری

Day Tour

روز مزدی

Day Work

حفاری روز مزدی

Day Work Drilling

کابل ثابت

Dead Line

مهار کابل ثابت

Deadline Anchor

مخزن ته نشینی

Decantation Tank

برنده شیمیایی

Deflocculated

کف زدا - ضدکف

Defoamer

دستگاه گاز زدایی گل حفاری–گاز

Degasser زدا

نمودار چگالی

Density Log

عمق - ژرفا

Depth

عمق شروع کاریك مته

Depth In

عمق پایان کاریك مته

Depth out

دکل

Derrick

ظرفیت بازستون دکل

Derrick column capacity

سكوی دکل

Derrick Floor

پایه دکل

Derrick Leg

ظرفیت چیدن لوله در دکل

Derrick Set Back Capacity

شن زدا

De.sander

طراحی

Design

ماسه زدا

De.slitter

پاك کننده ها

Detergent

شكل

Diagram

حدیده

Die

مانده گیر حدیده ای

Die Collar

پر کننده تفاضلی

Differential Fill up

گیرتفاضلی لوله

Differential Pressure Sticking

سیال گرانشو

Dilatants Fluid

نمودار شیب یابی

Dip meter

حفاری جهت دار- حفاری مایل

Directional Drilling

مواد پر کننده گر

Dispersant

پراکنش- پخش شدن

Dispersion

گل راهه–جوی گل

Ditch

اطاق حفار

Dog House

سگدست

Dogleg

شدت سگدست

Dogleg Severity

دوپ-روغن-گریس

Dope

دوتایی

Double

پمپ دو هنگامه

Double Acting Pump

سكوی دکلبان

Double Board

فلنج دوآکند

Double Pack off Flange

فلنج دو سرپیچ

Double Studded Flange

تبدیل دو سرپیچ

Double Studded Adaptor

فرو شیب

Down Dip

زمان تلف شده

Down Time

مقاومت اصطكاکی

Drag

گردونه حفاری

Draw work

جعبه انتقال نیرو

Draw work Compound

لغزیدن-سریدن-ازسوراخی یا لوله ای گذشتن-انحراف

Drift

قطر مجاز

Drift Diameter

(خرگوش (مص

Drift Rubber

(حفاری (حفرکردن

Drill (to)

قابلیت حفاری

Drill ability

لوله وزنه حفاری

Drill Collar

حفار

Driller

عبور از مانع داخل چاه

Drilling Around

کارکنان سكوی حفاری-گروه حفار

Driller Crew

ادامه حفاری

Drilling Ahead

افزایش ناگهانی سرعت کندن مته

Drilling Break

سیال حفاری

Drilling Fluid

سرکارگرحفاری

Drilling Foreman

شروع حفاری لایه نفت ده

Drilling - in

ماسوره حفاری

Drilling Spool

تكنیك حفاری

Drilling Technique

حفاری نگار-نگاره حفاری

Drillers Log

حفاری نگار

Drilling Recorder

سرپرست حفاری

Drilling Superintendent

حفاری تحت فشار

Drilling under Pressure

حفاری سیمان،پلاك و مجرابند

Drill out

لوله حفاری

Drill Pipe

آزمایش ساق مته

Drill Stem Test

رشته حفاری

Drill String

طوقه گردان

Drive Sub

حفاری خشك

Dry Drilling

درام- طبلك

Drum

شكل پذیری-چكش خواری  )درفلزات(

Ductility

مته کند شده

Dull Bit

دامی

Dummy

پمپ دو ضربه ای

Duplex Pump

پیچ بریده-قسمتی از پیچ شكسته که داخل مهره باقی مانده

Dutchman

طوقه سیمان زنی دو مرحله ای-طوقه باز شونده سیمان

DV-cementer

داینا دریل

Dyna Drill

حد الاستیك

Elastic Limit

بالابر

Elevator

گوشواره بالا بر

Elevator Bail

امولسیونه کردن-"آمودن

Emulsify

امولسیونر-آماد

Emulsifier

امولسیون-آموده

Emulsion

امولسیونه کردن-"آموده آردن

Emulsification

دوام

Endurance

حد دوام

Endurance Limit

وزن مخصوص معادل گردش گل

Equivalent Circulation Density

حفاری سایشی

Erosion drilling

گردن کشیده

Extended Neck

پار لوله الحاقی

Extension Pipe

برون برجسته

External Upset

روان ساز فشار قوی

Extreme Pressure Lubricant

وی- جی- متر- گرانروی سنج

Fann V-G meter

کابل سریع

Fast Line

گسیختگی در اثر خستگی

Fatigue Failure

حد خستگی

Fatigue Limit

آزمایش خستگی

Fatigue Test

مقاومت در مقابل خستگی

Fatigue Strength

ورودی

Feed

پایین بردن تدریجی مته به ته چاه وگذاشتن وزن روی آن

Feed off

رزوه مادینه

Female Thread

افزایه کنترول صافی گل

Filtration Control Agent

فرو بار

Fer-O-Bar

رشته- تار- الیاف

Fiber

میدان- حوزه

Field

آزمایش و مطالعه حوزه ای-) سر چاهی(

Field Test & Study

پر کردن چاه

Fill The Hole

پر کردن چاه- (پر کننده چاه(

Fill Up (Line)

کفشک پر کننده

Fill Up Shoe

پالایه-صافی

Filter

صافی (صاف کردن(

Filtrate (to)

افزایه کنترل صافی-"افزایه پالاینده "

Filtration Control Agent

دستگاه صافی گیر-دستگاه پالا

Filter press

پنجه دکل

Finger Board

مانده (مانده یابی کردن(

Fish (to)

مانده گیری

Fishing

اتصال کوچك-فیتینگ

Fitting

فلنج

Flange

فلنج جوشی

Flange Welding Neck

ادوات اتصال بی درز

Flash Welding Tool Joint

انعطاف پذیری-قابلیت انعطاف

Flexibility

ادوات شناور

Floating Equipment

برنده شیمیایی

Flocculants

آارگر حفاری

Floor man

جاری شدن- شاریدن چاه- سرریز کردن چاه

Flow

سرعت جریان

Flow Rate

چوك- کاهنده

Flowing Bean

شیر شناور مته

Float Valve

ناودان گل

Flow Line

دریچه حرارت خروجی گل

Flow Line Temperature

مدل جریان

Flow Pattern

فشار جریان سر چاه

Flowing Wellhead Pressure

نیمرخ گل پمپ

Fluid end

مرحله جریان سیال)آرام یا مطلاطم(

Fluid flow stage

لوله یكنواخت و صاف-تمیز کردن و پاك کردن چاه

Flush

غشاء کلوده چاه

Flushed zone

لوله یكنواخت

Flush joint

طوقه شیار دار

Fluted collar

مواد کف زا

Foaming agent

فولاد فشرده

Forget alloy steel

سازند

Formation

آسیب دیدگی سازند (زیان ناشی از گل حفاری بر مخزن(

Formation damage

فشار سازند

Formation pressure

آزمایش سازند

Formation testing

آب سازند

Formation water

لوله حفاری چهار تایی

Four Ble.

شكست- شكستن

Fracture (to)

فشار شكست

Fracturing pressure

مته اندازه

Full gauge bit

چاه اندازه

Full gauge hole

ساقه حفاری تمام سخت

Full-packed bottom-hole ass.

گرانروی مارش

Funnel viscosity

گداز

Fusion

فزونش- سرریز کردن چاه

Gain

زخمی شدن

Gall

گل گاز زده

Gas cut mud

واشر

Gasket

واشر شیار آکند

Gasket self-sealing ring

نشانه گاز-آثار گاز

Gas shows

میزان- اندازه- همسان

Gauge

مته اندازه

Gauge bit

چاه اندازه

Gauge hole

حلقه مقیاس مته

Gauge ring

حفاظ

Guard

ژل

Gel

استحكام ژلاتینی

Gel strength

حفاری نگار

Geolograph

سرسره ایمنی دکلبان

Geronimal safety slide

تكه-غده

Gland

ابزار سقوط آزاد - وسایلی مانند تاتكو،که بطور آزاددرچاه رها میشود

Go-devil

عمل اسكنه ای یا بیل زنی مته

Gouging action (bit)

قرقره کابل حفاری

Ground block

گلاویز مانده گیر

Grapple

مشبك کاری فشنگی

Gun perforating

پیل گانك

Gunk pill

چاه سرکش- درحال طغیان

Gusher

کابل مهار دکل

Guy line

ژایرو

Gyro

ژایروسكوپ

Gyroscope

نمودارگیری ژایرو

Gyroscopic survey

حفاری ضربهای

Hammer drilling

آویختن

Hang

پیوندگاه آجیده"-اتصال با روکش سخت"

Hard band tool joint

روکش سخت-عاج

Hard facing

سختی

Hardness

خطر

Hazard

بار- سر

Head

افت بار

Head loss

ورآمدن

Heaving

پلمه سنگ-شیل ورآما

Heaving shale

دآل حفاری سنگین

Heavy-duty rig

لوله حفاری سنگین

Heavy weight drill pipe (H.W.D.P.)

تزریق مرحله ای

Hesitation squeeze

درپوش شش پر

Hexagon pipe plug

کلی شش پر

Hex Kelly (hexagonal)

کابل سریع

High line

بالا بردن- بالا کشیدن- بلندکردن

Hoist

کابل بالا برنده

Hoisting

طبلك بالا بر

Hoisting-drug

سیستم کشنده- سیستم بالا پایین بر

Hoisting system

چاه- سوراخ حفره

Hole

زاویه چاه-زاویه انحراف چاه درهرعمق

Hole angle (hole deviation angle)

وضعیت چاه- شرایط چاه

Hole condition

بهسازی چاه

Hole conditioning

انحنای چاه

Hole curvature

طوقه برقو

Hole opener

اندازه چاه

Hole size

همگن-هموژن

Homogenous

قلاب فنری بالا رو

Hook (traveling block)

سوار کردن- بستن- سرهم کردن- شكل سوارشده

Hook up

آخورك

Hopper

اسب بخار

Horsepower

تغییر مكان افقی چاه

Horizontal displacement

غشاء آبی

Hydrate shell

فشار هیدرولیك سیال

Hydraulic-sub

هایدریل- کمپانی تولید کننده وسایل حفاری

Hydrill

هایدریل- فورانگیر

Hydrill

طوقه پایك

Hydrill sub

خط کنترل هیدرولیكی

Hydraulic control

شكافت هیدرولیكی سازند

Hydraulic fracturing

دافع الرطوبه

Hydro phobic

فشار ستون سیال-فشار ایستایی

Hydrostatic-head

ترك هیدروژنی

Hydrogen cracking

شكنندگی هیدروژنی

Hydrogen embitterment

ضد گوگرد-مقاوم در برابر هیدروژن سولفوره

H2S trim

برخورد -ضربه

Impact

نیروی برخورد- ضربه

Impact force

پروانه

Impeller

غیر قابل نفوذ- ناتراوا

Impermeable

سرب نشانگر

Impression block

انحراف

Inclination

غیر قابل تراکم

Incompressible

نما ا

Indicator

ذرات جامد غیر فعال- ذرات جامد بی اثر

Inert solid

شار- جریان

Influx

گل سترون

Inhibited mud

سترون ساز

Inhibitor

سترون کردن

Inhibition

تزریق

Injection

میزان تزریق

Injection rate

رشته درونی

Inner string

ورودی

Input

قطر داخلی

Inside diameter (ID)

بازرسی

Inspect

نارسانایی

Insulation

تداخل

Interference

درهم روی دندانه های مته

Inter fitting

رشته جداری میانی

Inter mediate casing string

در هم روی دندانه های مته

Inter meshing (in bit)

فاز داخلی

Internal phase

درون برجسته

Internal upset

بریدگی دندانه های مته

Interruption (on tooth bit)

نفوذ- آمیختن- آلودن

Invasion (invaded)

لایه آغشته- پوسته آغشته

Invasion zone

اینور مول-نوعی گل روغنی (ساخت بارویید(

Invermul

امولسیون معكوس-آموده معكوس

Inverted emulsion

امولسیونی معكوس-"گل آموده معكوس"

Inverted oil emulsion mud گل

جك

Jack

پوشنده

Jacket

جك آپ

Jack-up

جار-جار کردن

Jar

تفنگ فواره ای

Jet gun

مشبك کاری با جت

Jet perforating

قلاب نوع- جی

J-latch

شاخه- وصل کردن- اتصال

Joint to

ژورنال

Journal

آهن پاره- خرده فلزات داخل چاه

Junk

سبد خرده آهن گیر

Junk basket

میل آهن شكن

Junk mill

طوقه خرده گیر

Junk sub

کلی

Kelly

کلی شش پر

Hexane Kelly

کلی چهارپر

Square Kelly

بوش کلی

Kelly bushing

شیر ایمنی

Kelly cock

طوقه محافظ کلی

Kelly saver sub

کلی گردان

Kelly spinner

حفره سوراخ کلید

Key-seat

) لگد زدن (چاه

Kick

نقطه انحراف چاه

Kick off point (K.O.P.)

رشته زنده ساز چاه- مغزه زنده ساز چاه

Kick off string (tubing)

کشتن چاه-مهار کردن چاه

Kill

خط ورودی فوران گیر

Kill line

شاخه مفصل

Knuckle joint

زمان تاخیر

Lag time

زمان حرکت نمونه ها از ته چاه بر روی الك

Lag time cutting sample

قراردادن- نشاندن

Land to

طوقه سیمان آستری

Landing collar

شاخه آویزه

Landing joint

پستانك

Landing nipple

لبه لوله آستری

Lap (liner)

چفت- قفل

Latch

طوقه چفتی آستری

Latch down collar

آستره روب چفتی

Latch down wiper plug

عرض جغرافیایی

Latitude

خواب کامل

Lay of rope

بلند خواب

Long lay

کوتاه خواب

Short lay

پایین ریختن لوله ها

Laying down pipe

پیل مسدود کننده

LCM pill

دندانه سربی آچار

Lead-tong

مفصل کمكی لوله مغزی

Lifting nipple

مفصل کمكی لوله وزنه

Lifting sub

ساقه حفاری نرم

Limber bottom-hole assembly

ساقه حفاری نرم

Limber hook up

بوش- آستری سیلندر

Liner (in mud pump)

آستره روب ضربه ای

Liner bump type plug

آویزه آستری-آویزار

Liner hanger

لبه آستری

Liner lap

توپك آویزآویزآستری-"توپك آویزار"

Liner packer

آستری روب ضربه ای

Liner pump down plug

آستری گرد آستری

Liner swivel

سیمان روب آستری

Liner wiper plug

فاز مایع

Liquid phase

بار

Load

تثبیت مسیر چاه

Locked-in

گم شدن-هرز رفتن- کم شدن- ازدست دادن

Loss to

هرز روی گل- گم شدن گل

Lost circulation

مواد مسدود کننده

Lost circulating material (LCM)

روغن-"روانساز"

Lubricant

روغنكاری کردن-روانسازی کردن-روان کردن

Lubricate

روانسازی

Lubricity

روانكاری چاه

Lubrication of the well

رشته ماکارونی حفاری- ماکارونی حفاری

Macaroni string

مجرا بند مگنست

Mange-set plug

طوقه آهن ربا

Magnet (fishing tool)

بستن و سفت کردن لوله ها

Make up

آچار راست

Make up tong

گشتاور سفت کردن

Make up torque

حفاری- کندن چاه

Making hole

میله- محور- مندرل

Mandrel

شبكه

Manifold

دستی

Manually operated

قیف مارش

Marsh funnel

گرانروی مارش

Marsh funnel viscosity

هرز شدن رزوه ها

Mash (to)

مادینه هرز شده

Mashed box

دکل اهرمی

Mast

بوش اصلی

Master bushing

اندازه گیری رشته حفاری در زمان لوله پایین

Measure in

اندازه گیری رشته حفاری در زمان لوله بالا

Measure out

چشمه- روزنه

Mesh

سبد سیمان کاری

Metal petal basket

میل حفاری (آسیاب کردن(

Mill (to)

آسیاب ساده

Economy mill

آسیاب مخروطی

Taper mill

آسیاب آهن شكن

Junk mill

آسیاب کفشكی

Milling shoe

پار لوله آسیاب توپك

Mill out-extension

ساختن (گل حفاری(

Mix (to)

مدول یانگ- مدول الاستیسیته- ضریب سختی

Modulus of elasticity

سكوی دکلبان

Monkey board

شیفت صبح

Morning tour

کمك مكانیك

Motorman

چاهك اتصال

Mouse hole

گل

Mud

اندود گل

Mud cake

پالیده گل- صافی گل

Mud filtrate

پمپ گل

Mud pump

گلگیر

Mud saver (mud box)

مخزن گل

Mud tank

گل زدن-استفاده از گل

Mud up

کفشك قاطری

Mule shoe

تكمیل چند قلو

Multiple zone well completion

چاه کج طبیعی

Naturally deviated hole

پایدارکننده پیش مته

Near bit stabilizer

شیر سوزنی

Needle valve

نقطه خنثی

Neutral point

نمودار نوترونی

Neutron log

سیال نیوتونی

Newtonian fluid

نیپل-پستانك

Nipple

پیاده کردن- باز کردن

Nipple down

سوار کردن- بستن

Nipple up

پستانك نارونده- پایك نارونده

No go nipple

اسمی

Nominal

اندازه اسمی

Nominal size

وزن اسمی-وزن طولی

Nominal weight

ناهمگن

Non-homogenous

سیال غیر نیوتونی

Non-Newtonian fluid

گردش گل معمولی

Normal circulation

سازند تراکم عادی

Normal compaction formation

سازند فشار عادی

Normal formation pressure

فشار عادی

Normal pressure

تغییر طول نسبی

Normal strain

روزنه دوکی

Oblong mesh

مانع

Obstruction

برون مرکزی

Off set

مته برون مرکزی) محور سه کاج آن از یك نقطه نمی گذرد(

Off set cone bit

چاه حاشیه

Off set well

گل روغنی

Oil base mud

نفت گیر

Oil saver

رشته تولید- رشته بهره برداری

Oil string

سطح تماس آب ونفت

Oil-water contact

لایه نفتی

Oil zone

طوقه بر قوزن

Opener, hole

چاه باز- حفره باز

Open hole

لوله باز

Open-ended pipe

بهینه سازی- تطبیق چندین متغیر با یكدیگر

Optimization

تنظیم جهت- تنظیم ابزار حفاری مایل درجهت مطلوب (داخل چاه(

Orient (to)

طوقه تنظیم جهت

Orientation sub

خروجی

Outlet

مته خارج از اندازه

Out of gauge bit

چاه خارج از اندازه

Out of gauge hole

برونداد- بده خروجی

Out put

سرریز- سرجریان

Over flow

هزینه عمومی

Overhead

اضافه کشش

Over pull

چنگك مانده گیری

Over shot

فشار پوشند

Overburden pressure

اکسیژن گیر

Oxygen scavenger

ساقه حفاری سخت

Packed hole assembly

توپك مهاری

Packer, anchor

توپك قابل حفاری- توپك دایمی

Packer, drillable

توپك قلاویزی

Packer, hold wall

توپك هیدرولیكی

Packer, hydraulic set

توپك چاه باز

Packer, open hole

توپك قابل باز یابی- توپك موقتی

Packer, retrievable

درز آکند-"آکنش"

Packing

غده درز آکند

Packing gland

درز بندی

Pack-off

فلنج آکندی

Pack-off flange

جدا شدن- پاره شدن

Part (to)

پوند بر فوت مكعب

P.C.F. (pound per cubic foot)

خاصیت پاندولی

Pendulum effect

سرعت کندن مته

Penetration, rate of

مشبك (مشبك کردن- سوراخ کردن)

Perforate (to)

شاخه مشبك

Perforated joint

برداشتن- بلند کردن

Pick up

پیل

Pill

چاه راهنما

Pilot hole

آسیاب راهنما

Pilot mill

نرینه

Pin thread

دیلم

Pipe hook

خرك- تخته لوله) محل قرارگرفتن لوله های حفاری روی سكو(

Pipe rack

خوردگی آبله ای

Pitting corrosion

طرح کردن

Plan (to)

دکل روز تخمینی

Planning value (for each well)

جریان پلاستیكی

Plastic flow

سیال پلاستیك

Plastic fluid

گرانروی پلاستیكی

Plastic viscosity

غده پلاستیكی

Plastic stick

مجرا بند- مجرا بستن- مسدود کردن

Plug (to)

مجرا بندی چاه باز- کور کردن قسمتی از چاه

Plug back

جریان صلبی

Plug flow

مته مسدود- مته گرفته

Plugged bit

مجرا بند آزمایش فورانگیر

Plug tester

مجرا بند کیسه ای

Plus plug

پار لوله

Pop joint

فشار تخلخل- فشارسازند

Pore pressure

تخلخل

Porosity

دکل سیار

Portable derrick

برقی

Power-driven

پوند بر گالن

P.P.G. (pound per gallon)

میزان تولید

Production rate

توپك تولید

Production packer

برنامه ریزی کردن

Program (to)

فشار

Pressure

فشار سنج

Pressure, gauge

فشار پوکشی

Pressure, burst

فشار فروریختگی- فشار همایش

Pressure, collapse

شیب فشار

Pressure, gradient

فشار کار

Pressure, operated

میزانه فشار

Pressure, rating

محرك اصلی- موتور های اصلی

Prime mover

فرآیند- مرحله

Process

رشته جداری تولید

Production casing

سری بهره برداری

Production head

رشته جداری تولید

Production string

حد تناسب

Production limit

لوله جداری محافظ - میانی

Protection casing-intermediate CSG

موادپوشاننده

Protective coating

حفاظ رزوه

Protector (pipe)

پی- سیل

P-seal

سیال شبه پلاستیك- سیال روانشو

Pseudo plastic fluid

کشیدن

Pull (to)

لوله بالا

Pull out of the hole (P.O.H.)

پولی

Pulley

دکل کشنده

Pulling unit

مانده کش هیدرولیك

Pulling tool

موج گیر

Pulsation dampener

پمپ

Pump

قابلیت پمپ شدن

Pump ability

قابل پمپ شدن- پمپ شدنی

Pump able

بوش پمپ

Pump liner

شبكه پمپ

Pump manifold

فشار پمپ

Pump pressure

گردش معكوس گل

Reverse out

طوقه گردش معكوس گل

Reverse sub

عدد رینولدز

Reynolds number

سیلان شناسی

Rheology

تیغه

Rib

دکل حفاری

Rig

دکل روز

Rig day

باز کردن دکل- باز کردن وسایل مختلف روی دکل وپایین بردن آنها

Rig down

سكوی دکل حفاری

Rig floor

بر پا کردن

Rig up

پرگر سخت

Rigid centralizer (positive centralizer)

واشر شیار آکند

Ring gaskets

لوله خیزك

Riser

مته سه کاجه

Rock bit

غلطك- فشنگ

Roller

رولر بیرینگ

Roller bearing

فشنگه ته کابل

Rope socket

بوش دوار

Rotary bushing

حفاری دورانی

Rotary drilling

فورانگیر دورانی

Rotating head

قلاب فنری

Rotary hook (mud hose)

لوله خرطومی گل

Rotary hose (mud hose)

گوه

Rotary slip

میز دوار

Rotary table

زبری

Roughness

پیمایش چاه-لوله بالاولوله پایین

Round trip

کارگر سكو

Roughneck

دور در دقیقه

R.P.M. (revolution per minute)

بازیابی

Retrieve

توپك قابل باز یابی آزمایش و تزریق

Retrievable test tool squeeze

لوله پایین

Run in hole (R.I.H)

ارتفاع سكوی حفاری

R.T.E (Rotary table elevation)

انقطاع-پارگی

Rupture

کیسه

Sack

بست ایمنی

Safety clamp

ضریب اطمینان

Safety factor

پار لوله ایمنی

Safety joint

شیر ایمنی

Safety valve

نمك

Salt

رس نمكی

Salt clay

سیم چاه پیمایی

Sand line

طوق محافظ کلی

Saver sub

مقیاس- میزان- جدول- درجه

Scale

زنگ-جرم

Scale (corrosion)

زداینده

Scavenger

تراشیدن

Scrape

طوقه تراش

Scraper

پرگر خراش

Scratchier (cementing)

توری

Screen

لوله مشبك توری دار

Screen pipe

اندازه توری (روزنه/اینچ مربع(

Screen size (mesh/in)

گام سنج پیچ

Screw pit gauge

آکندن- مسدود کردن

Seal (to)

بوش جداره

Seal bushing

گویچه مسدود کننده

Sealer ball

آکندن- مسدودکردن

Seal off

پار لوله آکنش

Seal unit

درز

Seam

بدون درز

Seam less

مقر

Seat

پستانك مقره

Seating nipple

شیر مقره

Seat valve

آسیاب اره ای لوله جداری

Section mill

ایمن کردن چاه

Secure well

جدا کردن- جدا کننده- تفكیك کننده

Separate

بریدن- جدا سازی

Sequestering

سرویس- خدمات

Service

قراردادن- گذاشتن- نشاندن- نصب کردن

Set

چیدن لوله در دکل

Set back

ظرفیت چیدن لوله در دکل

Set back capacity

سرعت نشست- سرعت ته نشینی) ذرات جامد درسیال(

Settling velocity

زمان بندش سیمان

Setting time (cement)

ابزار نصب

Setting tool

شكل

Shackle

شیل-پلمه سنگ

Shale

سترون کردن شیل

Shale inhibition

سترون ساز شیل

Shale inhibitor

الك لرزان

Shale shaker

بریدن-برش

Shear (to)

کوبه برشی

Shear ram

میزان برش-تغییر نسبی برش

Shear rate

مقاومت برشی

Shear strength

تنش برشی

Shear stress

طوقه برشی

Shear sub

خار برشی

Shear pin

سیال روانشو- سیال شبه پلاستیك

Shear thinner fluid

تغییر مكان-جابجایی

Shift

ابزار جابجا کننده

Shifting tools

قرقره شیار دار

Sheave

کفشك

Shoe

طوقه ضربه گیر )مته(

Shock sub

پیمایش کوتاه یا آزمایشی

Short trip

تیر- گلوله

Shot

نشانه- اثر

Show

اندازه روزنه توری

Sieve gauge

خروجی جانبی

Side outlet

کج کردن چاه

Sidetracking

مغزه گیری جانبی

Side well coring

الك- غربال

Sieve

شاخه - تك

Single

میله وزنه- مانع یاب

Sinker bar

تیر پایه

Skid

کشیدن

Skid (to)

پایه دار

Skid mounted

کشیدن و انتقال دکل) بدون باز کردن آن(

Skidding the rig

طوقه دامندار

Skirt sub

شل کردن- نشاندن تدریجیمته در کف چاه- پایین آوردن

Slack off

کشویی-آستین) درمورد طوقه پایدار کننده(

Sleeve

لوله وزنه صاف

Slick drill collar

شیر دریچه کشویی

Sliding side door valve (S.S.D.)

حفاری تنگ

Slim hole drilling

گوه

Slip

آویزه و آکند رشته جداری

Slip and seal assembly

گوه خودکار

Slip, power

گوه دورانی

Slip, rotary

سرعت فرود) ذرات جامد در یك سیال(

Slip, velocity

شاخه شكاف دار

Slotted joint

لجن-لای

Sludge

گل غلیظ

Slug

زدن گل غلیظ به رشته حفاری

Slug the pipe

دوغاب

Slurry

پمپ گل

Slush pump

دکل عملیات تحت فشار

Snubbing unit

کابل آچار محكم کننده

Snub line

فاصله یابی

Space out, to

شل کردن لوله

Soft break

جامد- ذره جامد

Solid

شیر چند قلو

Solid block valve

دستگاه تصفیه گل

Solid control equipment

خوردگی اسید

Sour corrosion

فاصل

Spacer

ماسوره رابط

Spacer spool

فاصله بندی

Spacing

خرد شدن- ریز شدن- زخمی شدن

Spill

دماغه پیكانی- کاج شماره یك مته

Spear

نیزه مانده گیر

Spear fishing tool

گوه عنكبوتی

Spider

کلی گردان

Spinner, Kelly

طبلك فرعی راست

Spinning cathead

زنجیر بستن

Spinning chain

مارپیچ

Spiral

لوله وزنه شیارمارپیچ

Spiral grooved drill collar

ماسوره

Spool

پرگر کمانی

Spring centralizer ؛ ؛

لوله وزنه, چهار پر حفاری

Square drill collar

کلی چهار پر

Square Kelly

تزریق کردن- فشردن

Squeeze

شیر فنری

Spring valve

شروع حفاری چاه

Spud

زمان شروع حفاری چاه

Spud ding date

روزنه مربع

Square mesh

جا انداختن) نرینه در مادینه لوله ها(

Stab

سكوی جداره رانی

Stabbing board

طوقه پیدارکننده- پرهون

Stabilizer

تعیین محل یك چاه بر روی یك منطقه نفتی

Stake a well

استند

Stand (terrible)

بیرینگ استاندارد

Standard bearing

دکل استاندارد

Standard derrick

معمولی

Standard trim

لوله ایستای انتقال گل

Stand pipe

نشاسته

Starch

چاه نزدیك- چاه مجاور

Step out well

گیر کردن- گیر افتادن

Stick

خمیری- چسبناك- چسبنده

Sticky

کف بنتونایتی

Stiff foam

نیسو

Stinger

حلقه قفل

Stop collar

آزمایش دو- پی

Straddle test

تكمیل دو- پی

Straddle completion

توپك دو- پی

Straddle packer

تغییر شكل و اندازه

Strain

آشغال گیر صافی

Strainer

تنش

Stress

تمرکز تنش

Stress concentration

شكستگی تنش- خوردگی

Stress cracking

رشته

String

رشته روز

String day

رشته انفجار) برای عملیات پس گرد(

String shot

اضافه کردن کابل های آویزان- بلاك بالا رونده

String up

رشته سال

String year

نوار- قیطان

Strip

لوله پایین  (با دالیز بسته(

Strip in

لوله بالا (با دالیز بسته(

Strip out

چنبر گل گیر

Stripper

لوله گیر کرده

Stuck pipe

پیچ

Stud

پیچ دار

Studded

جعبه آب بندی

Stuffing box

تبدیل-ابزاری که برای عملیات های مختلف درساق مته استفاده میشود

Sub

طوقه مته

Sub, bit

طوقه تنظیم جهت

Sub, orientation

طوقه ضربه گیر

Sub, shock

زیرعادی

Sub normal

زیر پایه دکل

Sub structure

میله مكنده

Sucker

ورودی

Suction

شكستی گوگردی- تنشی

Sulfide stress cracking

تكیه گاه

Support

لوله جداری سطحی

Surface casing

مواد رویه کار

Surfactant

موج (نفس زدن(

Surge (to)

فشار موجی- فشار کوبشی

Surge pressure

مكش- مكیدن- مك زدن

Swab (to)

لاستیك مكنده یا مكنده

Swab cup

سنبه لوله حفاری

Swage

تبدیل لوله حفاری

Swedge

زانوی تولید

Swept bent

گلو گاه هرز گرد

Swivel

دسته گلو گاه هرز گرد

Swivel bail

دنباله توپك- لوله دنباله

Tail pipe

تنش مماسی

Tangential stress

مخزن

Tank

روزن- سوراخ یا محلی برای بستن فشار سنج یا وسایل دیگر

Tap

آسیاب مخروطی

Taper mill

قلاویز مانده گیر

Tapered tap

هدف

Target

رشته مرکب

Taper string

بازکردن دکل- پیاده کردن و کنار کشیدن دکل از روی چاه

Tearing down

دکل تلسكوپی

Telescopic derrick

حد مقاومت کششی

Tensile strengthultimate strength

قایق مسكونی در کنار سكوی نفتی در دریا

Tender

کشش

Tension

فلنج جوشی

Test well flange

روانگر

Thinner

ماسیدن- گرانفامی

Thixotropy

حفاظ رزوه

Thread protector

انداختن زنجیر) دور لوله(

Throwing the chain

پس آویز آردن-امتداد آستری

Tie back

آستینه آستری

Tie back sleeve

رشته پس آویز

Tie back string

پیچ نگهدارنده

Tie down screw

چاه تنگ) تنگی چاه(

Tight hole

نقطه تنگ

Tight spot

تجزیه زمانی عملیات

Time break down

آچار

Tong

آچار لوله جداری

Tong, casing

کابل آچار لول

Tong line ه

کارگر آچار زن

Tong man

آچار هیدرولیكی

Tong, power

آچار دکل

Tong, rotary

مفصل لوله- پیوندگاه

Tool joint

سر حفار

Tool pusher

دندانه

Tooth

مشعل برش

Torch

مته فولادی- مته دندانه فولادی

Tooth bit

گشتاور

Torque

مبدل گشتاور

Torque converter

پیچاندن- پیچش

Torsion

عمق نهایی- عمق هدف

Total depth

زاویه یاب تاتكو

TOTCO

حلقه تاتكو

TOTCO baffle

پوشینه زاویه یاب -تاتكو

TOTCO barrel

زاویه یاب مكانیكی و مضاعف تاتكو

TOTCO double recorder mechanical drift indicator

شیفت- نوبت

Tour

سرحفار شیفت

Tour pusher

لایه انتقالی

Transit zone

جعبه انتقال

Transmission

بلاك بالا رو- بالا رو

Traveling block

شاخه کشویی

Travel joint

چاره سازی

Treatment

مته سه کاجه

Tri-cone bit

پیمایش چاه – لوله بالا – لوله پایین

Trip Choke Line

گاز پیمایش- گازی که در زمان پیمایش وارد چاه می شود

Trip gas

طوقه سیمان سه کاره

Triplex baffle collar

مخزن پیمایش

Trip tank

لوله مغزی

Tubing

آویزه مغزی

Tubing hanger

سر مغزی

Tubing head

ماسوره سر مغزی

Tubing head spool

ماسوره سر مغزی دو کاره

Tubing head spool, all purpose

لوله جات- لوله آلات- کالای لوله ای

Tubular good

مته دکمه ای

Tungsten carbide insert bit

توربودریل

Turbo-drill

حفاری توربینی

Turbo-drilling

جریان متلاطم- ناآرام- آشفته

Turbulent flow

بریدن لوله های حفاری) درزمان چرخیدن لوله(

Twist -off

زیرجریان- ته جریان

Underflow

اتصال

Union

دستگاه- واحد - کارخانه

Unit

مفصل همه سویی – شاخه مفصلی

Universal joint

برجستگی

Upset

درون برجسته

Upset (internal)

برون برجسته

Upset (external)

بالا رود- جریان بالا

Up stream

مقاومت نهایی

Ultimate strength

فوران زیر زمینی

Under ground blow out

طوقه زیر تراش

Under reamer

لوله یو شكل

U-tube

یو شكل شدن

U-tubing

چاه محدوده شهری

Urban well

خلاء

Vacuum

شیر

Valve

شیربادی

Valve, air

شیرسوزنی کج

Valve, angle

شیرخود کار

Valve, (automatic shut off)

شیرپس فشار- شیر یكسویه

Valve, (back pressure)

شیرتوپی

Valve, ball

شیریكطره ساچمه ای

Valve, (ball check)

شیرچند قلو

Valve, block

شیرپروانه

Valve, butter fly

شیرفرعی

Valve, by pass

شیریكطرفه

Valve, check

تاج سر چاه

Valve, Christmas tree

شیرسماوری

Valve, cock

شیرکنترل

Valve, control

شیرتخلیه

Valve, damp

شیرچاه پیمایی

Valve, dipping

شیردیسكی

Valve, disc

شیردوقلو

Valve, dual

شیرباله ای

Valve, flapper

شیرشناور

Valve, float

شیردروازه ای

Valve, gate

شیرگلابی

Valve, globe

شیرجوفی

Valve, insert

شیرایمنی کلی

Valve, (Kelly joint safety)

شیرسوزنی

Valve, needle

شیرمجرا بند

Valve, plug

شیراطمینان

Valve, pop (relief)

مسدود کننده جانبی

Valve removal plug (V.R.Plug)

شیر تخلیه

Valve, release

گرانمایه - گرانرو

Viscose

گرانگر – مواد گرانگر

Viscosifier

گرانروی

Viscosity

ضریب گرانروی

Viscosity, coefficient of

شاخص گرانروی

Viscosity index

انتظار

Wait (waiting)

منتظر سخت شدن سیمان

Waiting on cement (W.O.C.)

قلاب – مانده یاب

Wall hook

شستن چاه

Wash

شسته شدن دیواره چاه- گشاد شدن چاه – چاه گشاد

Wash out (hole)

سوراخ شدن و نشت کردن

Wash out (pipe)

کفشك دور شویی

Wash over sub

لوله شستشو- لوله دور شوی

Wash over pipe

بوش محافظ

Wash pipe

گل پایه آبی

Water base mud

عمل آب پرانی

Water chip hole action

شیب یال دندانه

Wedge angle

وزن نما

Weight indicator

وزن افزا- مواد وزن افزا

Weighting material

وزن روی مته

Weight on bit (W.O.B.)

فلنج جوشی

Walden flange

چاه

Well bore

تكمیل چاه

Well completion

انحراف چاه

Well deviation

نمودار زاویه یابی چاه

Well deviation survey

نمودار پیشرفت حفاری چاه

Well drilling progress chart

تاج چاه

Well head

فشار سر جاه

Well head pressure (W.H.P.)

نمودار پیشرفت چاه

Well progress chart

نمودار گیری چاه

Well surveying

پنجره ویپ استاك – دریچه انحراف

Whip stock pipe

چاه وحشی – چاه اکتشافی

Wild cat

جرثقیل

Winch

روبنده

Wiper plug

پیمایش کوتاه یا آزمایشی

Wiper trip (short trip-condition Trip)

سیم چاه پیمایی

Wire line

فورانگیرسیم چاه پیمایی

Wire line prevent or

سیم روب

Wire line wiper

طناب سیم

Wire rope

کار کردن روی لوله

Work on pipe

تعمیر- کار کردن مجدد روی چاه

Work over

فشار مجاز – فشار کار

Working pressure

بش نوع ایكس

X-bushing

کلاهك تاج چاه

X-tree cap (x-mass tree cap)

مبدل رزوه و اندازه

X-over sub (cross over sub)

نقطه واروی

Yield point

حد واروی

Yield point value

حد مقاومت الاستیك

Yield strength

بازدهی هر کیسه سیمان

Yield of cement

کارآیی رس

Yield of clay

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 4783
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4081
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4343
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 2644

تبلیغات کاربران